Paritair Subcomité 327.01 neemt ‘maatwerkbedrijven’ op

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 breidt het bevoegdheidsgebied van het PSC 327.01 uit met de ondernemingen die het label van ‘maatwerkbedrijf’ (beschutte werkplaatsen) dragen.

In onze Infoflash van 31.08.2016 kondigden we aan dat het bevoegdheidsdomein van het paritair comité nr. 327 uitgebreid wordt met de ondernemingen die het label van ‘maatwerkbedrijf’ dragen.

Er werd nog een koninklijk besluit verwacht om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Subcomité nr. 327.01 (PSC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap) ook uit te breiden met die ondernemingen.

Dat is ondertussen gebeurd. Het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 breidt, sinds 14 juli 2016, het bevoegdheidsgebied van het PSC 327.01 uit met de ondernemingen die het label van ‘maatwerkbedrijf’ dragen.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid, B.S. 21.09.2016.

Auteur: Anne Ghysels

04/10/2016