Papieren of elektronische ecocheques?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Sinds 1 januari 2016 kunnen ecocheques op papieren drager of onder elektronische vorm worden afgeleverd.
De keuze wordt geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst (in de sector of onderneming) of door een individuele overeenkomst.

Invoering van elektronische ecocheques in de onderneming

De keuze voor 'papieren' of elektronische ecocheques wordt geregeld:

  • hetzij door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming;
  • hetzij, bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of als het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zo'n overeenkomst wordt beoogd, door een individuele overeenkomst.

Deze keuze is niet omkeerbaar.

Deze documenten moeten bovendien bepaalde vermeldingen bevatten.

Overgang van 'papieren' naar elektronische ecocheques in de onderneming (indien er geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is)

Als gekozen werd voor elektronische ecocheques moet de werkgever, om duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden, ervoor zorgen

  • dat een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming of een nieuwe individuele overeenkomst wordt opgesteld;
  • en, als de keuze voor elektronische ecocheques geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst, dat het arbeidsreglement wordt aangepast  

en dit, mits de ad-hocvoorwaarden/-procedures worden nageleefd.

Toekenning van ecocheques in de onderneming (indien er geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is)

Als er nooit ecocheques werden toegekend in de onderneming en dit voor het eerst gebeurt in 2016, dan is de werkgever verplicht, ongeacht de gekozen drager ('papieren' of elektronische ecocheques):

  • om een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming of een individuele overeenkomst op te stellen;
  • om het arbeidsreglement aan te passen als de keuze voor elektronische ecocheques geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst

en dit, mits de ad-hocvoorwaarden/-procedures worden nageleefd.

Vrijgestellingsvoorwaarden: herhaling

De ecocheques die aan de werknemers worden toegekend op papieren drager of onder elektronische vorm, worden niet beschouwd als een loon waarop sociale bijdragen berekend moeten worden wanneer gelijktijdig aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Bron: Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, art. 19quater. 

Auteur: Catherine Mairy

07/06/2016