Overuren en telewerk: verenigbaar of niet?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

De afgelopen weken zijn veel werknemers gedwongen geweest om massaal thuis te werken. De organisatie van het werk werd totaal omgegooid. In deze specifieke context hebben sommigen hun werklast aanzienlijk zien toenemen. Maar zijn telewerk en overwerk wel verenigbaar met elkaar? Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, legt uit.

Wat zijn de basisregels voor het presteren van overuren?

De basisregel is de volgende: onder “overuren” verstaan we de uren die boven de gebruikelijke voltijdse arbeidsregeling worden gepresteerd. Deze uren moeten worden door de werknemer die ze heeft gepresteerd worden gerecupereerd en ze moeten ook worden betaald. In sommige gevallen kunnen ze aanleiding geven tot de betaling van een overloon van 50%, of zelfs 100% als ze op een zondag of een feestdag werden gepresteerd.

"Overuren mogen enkel in bijzondere omstandigheden worden gepresteerd zoals bijvoorbeeld in geval van een buitengewone toename van het werk of bij een ongeval. Bovendien moeten deze uren op verzoek van de werkgever worden gepresteerd om misverstanden met de werknemer te voorkomen. Het is nooit aan de werknemer om zelf te beslissen om overuren te presteren, zonder de toestemming van zijn werkgever," zegt Catherine Mairy.

Telewerk & arbeidsregeling: herhaling van de basisprincipes

Wettelijk gezien is een telewerker niet onderworpen aan de regels op de arbeidsduur. “Hoewel doorgaans aan telewerkers wordt gevraagd het gebruikelijke arbeidsrooster zoveel mogelijk te respecteren, kunnen zij a priori hun rooster naar eigen inzicht inrichten. Uiteraard mag dit geen invloed hebben op het beheer van de dagelijkse werkzaamheden. Laten we het geval nemen van een werknemer wiens baan vereist dat hij "klantcontacten" heeft; hij moet beschikbaar zijn voor deze klanten op specifieke tijdstippen van de dag en is daarom verplicht om bereikbaar te zijn tijdens deze tijdspannes," legt Catherine Mairy uit.

Dus, overuren en telewerk: verenigbaar of niet?

Aangezien de telewerker de mogelijkheid heeft om zijn tijd naar eigen inzicht in te delen, voor zover zijn werk correct en op tijd wordt uitgevoerd, kan hij geen aanspraak maken op betaling voor overuren die thuis zijn gemaakt. "Als er daarentegen sprake is van een noodgeval of een uitzonderlijk werk waardoor de telewerker genoodzaakt is om meer uren te werken dan afgesproken, is dit voor discussie vatbaar, maar in de praktijk is het altijd beter om de dialoog tussen de partijen te bevorderen om tot een regeling te komen. De volgende situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen: een werknemer die op verzoek van zijn werkgever een hele avond heeft moeten werken om een dringend werk uit te voeren, zou bijvoorbeeld met hem kunnen overeenkomen om op een andere dag waarop de werklast minder is vroeger te stoppen," besluit Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.