Overstromingen: vereenvoudigde procedure voor tijdelijke inwerkloosheidsstelling verlengd tot 31 juli

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De hevige regenval van de afgelopen week kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt en dat deze geschorst wordt.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze werknemers tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten.

De RVA heeft zopas aangekondigd dat de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke inwerkloosheidsstelling van werknemers is verlengd tot 31 juli 2021.

Alle info is beschikbaar op de website van de RVA.

Bron: RVA

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.