Overstromingen: fiscale steunmaatregel voor ondernemingen met betalingsmoeilijkheden

Auteur: Peggy Criel (Legal expert)
Datum:

Door het noodweer waardoor ons land werd getroffen in juli, worden veel personen en bedrijven momenteel geconfronteerd met onverwachte, aanzienlijke uitgaven. Ondernemingen die slachtoffer werden van deze overstromingen, kunnen moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun schulden.

Ondernemingen kunnen de FOD Financiën daarom om een afbetalingsplan vragen van zodra zij een betalingsuitnodiging ontvangen.

Wanneer een afbetalingsplan over 4 maanden wordt gevraagd, zijn er geen formaliteiten in te vullen.

Indien 4 maandelijkse betalingen niet voldoende zouden zijn en een afbetalingsplan over een langere periode wordt aangevraagd, zal de FOD Financiën een beslissing nemen na analyse van de specifieke situatie. Via MyMinfin kan een onderneming veilig en eenvoudig een afbetalingsplan aanvragen.

Daarnaast zal de FOD Financiën ingeval onmogelijkheid tot betalen ook bijzondere aandacht besteden aan de betrokken personen alvorens invorderingsmaatregelen in te stellen.

De FOD Financiën werkt momenteel samen met het Waalse en Vlaamse Gewest om de gegevens die uit deze situatie voortvloeien, nader te analyseren. Afhankelijk van de resultaten kunnen er nog verdere maatregelen genomen worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte mocht dit het geval zijn.

Bron: Bericht FOD FIN, Overstromingen van juli 2021: Steunmaatregelen betreffende de inning en de invordering van fiscale en non-fiscale schulden, 19 augustus 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.