Overstap naar lichter werk: afschaffing van de overstappremie in het Vlaamse Gewest

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De overstappremie die wordt toegekend aan de loontrekkende werknemer bij de overstap naar lichter werk werd sinds 1 september 2016 afgeschaft in het Vlaamse Gewest.

De overstappremie is een premie die door de RVA aan de loontrekkende werknemer wordt toegekend:

  • die op eigen verzoek bij zijn werkgever overstapt van zwaar werk naar lichter werk
  • en daardoor inkomensverlies lijdt.

Sinds 1 september 2016 heeft de loontrekkende werknemer niet langer recht op de overstappremie bij de overstap naar lichter werk indien hij in het Vlaamse Gewest woont.

Indien hij daarentegen niet in het Vlaamse Gewest woont, dan blijft hij aanspraak maken op de overstappremie mits bepaalde voorwaarden en formaliteiten zijn vervuld.

Bronnen: RVA infoblad T121, www.rva.be; decreet van 8 juli 2016 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting van 2016, B.S. 22.08.2016.

Auteur: Catherine Mairy

12/09/2016