Overschrijding van de spilindex: werkloosheidsuitkeringen verschuldigd in geval van SWT worden met 2% geïndexeerd

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Sinds 1 juni 2016 werd het referteloon voor de berekening van werkloosheidsuitkeringen verschuldigd in geval van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) geïndexeerd met 2 % ingevolge een overschrijding van de spilindex.

Principe

De werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen de bruggepensioneerde) ontvangt:

  • werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA;
  • bedrijfstoeslag (voorheen de brugpensioenvergoeding), in principe ten laste van de werkgever die hem ontslagen heeft.

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen wordt berekend aan een constant percentage van 60 % tijdens de volledige duur van het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag (SWT).

Dit percentage wordt berekend op het brutodagloon dat de werknemer verdient.

Dit loon is begrensd en het bedrag ervan wordt geïndexeerd bij overschrijding van de spilindex.    

Overschrijding van de spilindex

Sinds 1 juni 2016 werd het referteloon voor de berekening van werkloosheidsuitkeringen geïndexeerd met 2 % ingevolge een overschrijding van de spilindex.

Het is voortaan begrensd op € 2.148,29/maand, hetzij € 82,6266/dag.

Het maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen is € 1.289,08/maand, hetzij € 49,58/dag.  

Bron: indexcijfer der consumptieprijzen, B.S., 31 mei 2016

Auteur: Brigitte Dendooven

15/06/2016