Overschakeling van zomertijd naar wintertijd

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op zondag 26 oktober 2014 schakelen we
over van zomertijd naar wintertijd. Hiertoe moeten we de klokken een uur
terugdraaien (om 3 u ‘s morgens zal het dus eigenlijk 2 u zijn).

De overschakeling op wintertijd kan
voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van bepaalde categorieën
van werknemers.

Om die problemen op te lossen, heeft
CAO nr. 30 van 28.03.1977 die in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten de
problemen geregeld in verband met het berekenen van het loon van werknemers in
ploegenarbeid die niet forfaitair per maand worden betaald.

De principes van deze overeenkomst zijn
de volgende.

 • Indien de arbeidsorganisatie dit toestaat, moet de
  toerbeurt van de ploegen zo worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur (of
  minder) heeft gepresteerd tijdens de overgang naar de zomertijd, de ploeg is die
  bij de overschakeling naar de wintertijd (dit is in de nacht van zaterdag op
  zondag 26 oktober 2014) meer presteert dan het normale dagelijkse
  werkrooster.

Deze werknemers, die aldus tijdens die
2 nachten, 2 normale activiteitsdagen zullen presteren, moeten het loon
ontvangen voor twee normale dagelijkse prestaties.

Het betalen van een normaal dagelijks
loon voor 7 uur effectieve arbeid of minder (die gepresteerd werden bij de
overschakeling naar de zomertijd afgelopen lente) moet immers worden beschouwd
als een vervroegde betaling van de « overprestatie » die zal plaatsvinden bij de
overschakeling naar de wintertijd in de nacht van zaterdag op zondag.

 • Indien de arbeidsorganisatie het voorgaande niet toestaat,
  dan moet men de volgende modaliteiten respecteren:
  • de werknemers die gedurende 7 uur (of minder) hebben
   gewerkt bij de overgang naar de zomertijd (afgelopen lente) moeten (en moesten)
   het loon ontvangen voor een normale dag;
  • de werknemers die bij de overgang naar de wintertijd langer
   zullen werken dan de duur van een normale dag, moeten een loon ontvangen dat
   overeenstemt met de effectief gewerkte uren.

   

In een onderneming is de arbeidstijd
verdeeld tussen 3 opeenvolgende ploegen (A, B en C) die elk 8 uur per dag
presteren.

Ploeg B heeft de nachtshift gewerkt bij
de overgang naar het zomeruur. Die werknemers werkten dus 7 uur en hebben een
loon ontvangen voor 8 uur prestaties.

Bij de overgang naar het winteruur
kunnen zich twee gevallen voordoen:

 • Ofwel verricht ploeg B ook de nachtshift: de werknemers werken 9 uur, maar zullen slechts een loon ontvangen
  voor 8 uur prestaties (voor het 9de uur hebben zij reeds een
  vervroegd loon ontvangen bij de overgang naar het zomeruur);
 • Ofwel verricht ploeg A of C de
  nachtshift
  : de werknemers werken 9 uur en zullen een
  loon ontvangen voor 9 uur prestaties.

Samenvattende tabel

Nachtploeg bij de twee
“uurveranderingen”

Aantal bezoldigde uren
bij de overgang naar het zomeruur (voor 7 uur effectieve
arbeid)

Aantal bezoldigde uren
bij de overgang naar het winteruur (voor 9 uur effectieve
arbeid)

Dezelfde
ploeg

8

8

Verschillende
ploegen

8

9

Bron: Collectieve
arbeidsduurvermindering nr. 30 van 28 maart 1977
betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers
rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het
winteruur
, verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 16 juli 1998, B.S. van 11 augustus 1998.

Auteur: Catherine Legardien

13/10/2014