Overdracht van vakantiedagen getolereerd in de zorgsector

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Als gevolg van de gezondheidscrisis kan het overdragen naar 2022 van de jaarlijkse vakantiedagen waarop de werknemer normaal gesproken recht heeft in 2021 in de zorgsectoren worden getolereerd.

Ter herinnering, jaarlijkse vakantiedagen moeten verplicht worden toegekend vóór 31 december 2021. Het is dus verboden om de verlofdagen die in 2021 niet zijn opgenomen over te dragen naar 2022 ( zie onze Infoflash Jaarlijkse-vakantie-en-eindejaar-welke-regels-moet-men-acht-nemen).

De minister van Werkgelegenheid heeft de bevoegde inspectiediensten echter verzocht om bij wijze van uitzondering een tolerantie toe te passen bij niet-naleving van deze regel voor werknemers die werkzaam zijn in de zorgsectoren, en dit enkel voor de zorgberoepen. Een overdracht van vakantiedagen naar 2022 kan bijgevolg worden getolereerd, mits de werkgever en de betrokken werknemer hiermee akkoord gaan.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.