Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

Auteur: Partena Compass
Datum:

Het Koninklijk Besluit van 18 november 1996 legde een sociale
verzekering vast voor zelfstandigen in geval van faillissement, bij
gelijkaardige situaties of bij gedwongen stopzetting. Dat KB werd
gewijzigd door de wet van 16 december 2015 (gepubliceerd in het
Staatsblad op 8 januari 2016).

In de wet wordt de sociale verzekering bij faillissement vervangen door het ‘Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen’.

Dit overbruggingsrecht is van toepassing op 3 situaties:

  • Sociale verzekering bij faillissement
  • Gedwongen stopzetting wegens allergie, natuurrampen, brand, of vernietiging van werktuigen of het gebouw van de werkzaamheden
  • Nieuw: stopzetting van de zelfstandige activiteit wegens economische moeilijkheden.

De precieze voorwaarden en de werkwijze voor deze derde toelage, worden binnenkort nog bepaald door een Koninklijk Besluit.

Auteur: Partena Compass

09/03/2016