Outplacement: nieuwigheid vanaf 1 januari 2016

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 januari 2016 zullen op de ontslagvergoeding van een werknemer die wordt ontslagen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, 4 weken loon worden aangerekend, ongeacht zijn beslissing omtrent het outplacementaanbod dat de werkgever hem verplicht moet doen.

Ter herinnering, sinds 1 januari 2014 is de werkgever die een werknemer ontslaat met prestatie van een opzegging of betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding die minstens 30 weken dekt verplicht om hem outplacement aan te bieden.

Wanneer de werkgever een outplacementaanbod heeft gedaan aan een werknemer die werd ontslagen met betaling van een ontslagvergoeding geldt er een bijzonderheid. De werknemer ontvangt dan namelijk een ontslagvergoeding die overeenstemt met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken waarop 4 weken worden aangerekend voor de waarde van het outplacement.

Tot 31 december 2015 voorziet de wet betreffende het eenheidsstatuut evenwel dat de werknemer recht heeft op zijn volledige ontslagvergoeding, behalve indien hij het outplacementaanbod aanvaardt. Enkel in dat geval wordt de periode gedekt door de ontslagvergoeding met 4 weken verminderd.

Vanaf 1 januari 2016 zal de periode gedekt door de ontslagvergoeding met 4 weken verminderd worden, ongeacht de beslissing van de werknemer (aanvaarding of weigering van het outplacementaanbod).

Bron: artikel 88 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, B.S. 31 december 2013.

Auteur: Catherine Legardien

04/12/2015