Outplacement in het PC 218: wat wijzigt er voor u?

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

De wet op het eenheidsstatuut heeft de regelgeving met betrekking tot outplacement grondig hervormd. Vanaf 1 januari 2014 werd er een algemeen stelsel van outplacement ingevoerd voor alle werknemers van de privésector die door hun werkgever ontslagen worden met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een ontslagvergoeding van minstens 30 weken.

Naar aanleiding van deze wijziging diende ook de sectorale regeling met betrekking tot het outplacement van toepassing in het PC 218 te worden aangepast. Dit gebeurde door middel van de CAO van 10 juli 2014 die het onderscheid maakt tussen 3 verschillende situaties:

  • bijzondere regeling van het outplacement voor de bedienden van minstens 45 jaar;
  • regeling van outplacement voor bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken;
  • regeling van outplacement voor bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd met een vergoeding van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.

Opmerking: In dit deeltje werden de meeste nieuwigheden ingevoerd.

Daarnaast voorziet Cevora ook nog een bijzonder outplacementprogramma voor werknemers van wie de opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken bedraagt en die minstens 35 jaar oud zijn. Deze werknemers kunnen zich vrijwillig inschrijven voor een verkort outplacementprogramma.

Bovenstaande bepalingen zijn voor onbepaalde duur van kracht sinds 1 januari 2014.

Opgelet: De bepalingen met betrekking tot het outplacement voor bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd met een vergoeding van minstens 30 weken, hetzij met het resterend gedeelte van die termijn zijn slechts in werking getreden op 10 juli 2014.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014 betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden.

Auteur: Leen Lafourt

01/09/2014