Opnieuw verlenging van de aanvraagtermijn voor de Vlaamse aanwervingsincentive

Auteur: Els Poelman
Datum:

Voor aanwervingen in de eerste vier maanden van 2017 wordt de aanvraagtermijn opnieuw verlengd.

De incentive moet in principe aangevraagd worden binnen drie maanden na aanwerving.

Voor aanwervingen in de eerste maanden van 2017 is dat moeilijk haalbaar, want de online toepassing is pas beschikbaar sinds eind april.

Daarom wordt in de opstartfase gewerkt met een algemene, uitgestelde vervaltermijn. Die was eerst vastgesteld op 31 mei, en wordt nu verschoven naar 31 juli.

De vervaltermijn in 2017 is dus:

  • voor aanwervingen in januari, februari, maart en april: uiterlijk 31 juli
  • voor aanwervingen vanaf mei: binnen drie maanden na aanwerving

Het uitstel is meegedeeld door het Departement Werk en Sociale Economie (www.werk.be),maar is nog niet opgenomen in de reglementering.

Zie ook onze infoflashes van 14 februari, 2 maart en 24 april 2017

Auteur: Els Poelman

19/05/2017