Opleidingsinspanningen: verplichting opgeschort

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De verplichting om voldoende opleidingsinspanningen te realiseren, werd opgeschort voor 2015 en 2016.

Ter herinnering 

In het Generatiepact werd overeengekomen dat de globale opleidingsinitiatieven 1,9 % van de loonsom bedragen.

Op basis van de opgestelde sociale balansen wordt de opleidingsinspanning jaarlijks geëvalueerd.

De werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende inspanningen leveren (= geen collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen) zijn een bijkomende bijdrage van 0,05 % verschuldigd ter financiering van inspanningen ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen.

Opschorting van de verplichting

De wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, die in werking is getreden op 27 april 2015, voorziet er met name in:

  • dat de verplichting voor de sectoren om een collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen te sluiten, opgeschort is voor 2015 en 2016; 
  • dat de bijkomende werkgeversbijdrage niet ontvangen zal worden voor de jaren 2012 tot 2016;
  • dat het percentage van de opleidingsinspanningen dat bereikt werd in de periode 2013-2014 op hetzelfde niveau behouden wordt voor 2015 en 2016 (er worden dus geen bijkomende inspanningen opgelegd).

Opgelet! De werkgevers zorgen er echter voor dat hun opleidingsinspanningen verder geregistreerd worden in de sociale balans.

Bron: wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27 april 2015.

Auteur: Catherine Mairy

30/04/2015