Opheffing van het PsC 127.02 voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen vanaf 01.07.2016

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op basis van het Koninklijk Besluit van 26.01.2016 wordt het paritair subcomité 127.02 op 30 juni 2016 om middernacht opgeheven.

De werkgevers en arbeiders die deel uitmaakten van dit PsC worden, vanaf 01.07.2016, overgeheveld naar het PC 127. Vanaf die datum is alleen PC 127 nog bevoegd voor de handel in brandstoffen.

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben de sociale partners van zowel het PC 127 als het PsC 127.02 een aantal CAO’s afgesloten om het één en ander te regelen.

Door middel van de CAO van 2 maart 2016 die een groot aantal CAO’s opheft, wordt het PsC 127.02 leeggemaakt.

Vervolgens breidt de CAO van 1 maart 2016 het toepassingsgebied van bepaalde CAO’s afgesloten in PC 127 uit naar het PsC 127.02. Het betreft hier CAO’s met betrekking tot volgende onderwerpen:

 • vervoerskosten;
 • eindejaarspremie;
 • verblijfsvergoedingen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen in de handel in brandstoffen;
 • arbeidsduur en flexibiliteit;
 • schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van de brandstofhandel;
 • sectorale hospitalisatieverzekering;
 • aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor de werklieden en werksters in de ondernemingen van de brandstoffenhandel;
 • forfaitaire ARAB-vergoeding;
 • indexatie van de lonen;
 • nascholing vakbekwaamheid;
 • recht op een landingsbaan voor sommige oudere arbeiders en arbeidsters.

Gelijktijdig wordt ook het Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) ontbonden en in vereffening gesteld. De rechten en verbintenissen, activa en passiva van het K.A.B.O.V. worden overgeheveld naar het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van de handel in brandstoffen.

In het algemeen merken we op dat eventueel voordeligere bepalingen van de werknemers in dienst in het PsC 127.02 voor 01.07.2016 op basis van dit PsC behouden blijven. Voor meer informatie over de gevolgen van de wijziging van paritair comité, kan u het memento van de werkgever van juni raadplegen, dat een uitgebreid dossier over dit onderwerp bevat.

Voor advies op maat kan U ook steeds contact opnemen met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20.

Bron:

 • Koninklijk besluit van 26.01.2016 tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen en tot vaststelling van het aantal leden ervan, Belgisch Staatsblad 09.02.2016;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van Collectieve Arbeidsovereenkomsten gesloten door het PC Handel in Brandstoffen (127.00), ingevolge de opheffing met ingang van 1 juli 2016 van het Paritair Subcomité handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016: opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016: ontbinding en vereffening van het Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)

Auteur: Leen Lafourt

04/07/2016