Opheffing van het PC 308 nu officieel

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Zoals aangekondigd in onze infoflash van 24 mei 2017 wordt het PC 308 (PC voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en voor kapitalisatie) officieel opgeheven op 1 oktober 2017.

De werkgevers die op 30 september 2017 onder dit PC ressorteren zullen vanaf 1 oktober 2017 onder het PC 100 (Aanvullend PC voor arbeiders) en het PC 200 (Aanvullend voor bedienden) ressorteren.

Bronnen: infoflash van 24 mei 2017; Koninklijk Besluit van 14 september 2017 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en voor kapitalisatie betreft, van het Koninklijk Besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid en van het Koninklijk Besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités, BS 26.09.2017.

Auteur: Anne Ghysels

28/09/2017