Open Bedrijvendag zondag 6 oktober 2013: kan u uw werknemers inschakelen op die dag?

Auteur: Elien De Clercq
Datum:

Op zondag 6 oktober 2013 is het weer zover… Open Bedrijvendag! Honderden bedrijven in Vlaanderen gunnen het publiek op die dag een kijk achter de schermen. De naambekendheid verhogen, nieuwe medewerkers aantrekken, de klantencontacten verbeteren… ieder bedrijf heeft zo zijn redenen om deel te nemen aan dit evenement. Vaak wordt aan (een deel van) het personeel gevraagd om op die dag te komen werken. Kan dit zomaar en zo ja, zijn er bepaalde zaken waar u rekening mee moet houden?

De Open Bedrijvendag gaat door op een zondag, wat vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt bepaalde implicaties heeft: zondagarbeid is in principe verboden.
De arbeidswet voorziet echter tal van uitzonderingen op dit verbod. Zo kunnen werknemers ’s zondags tewerkgesteld worden in het kader van een deelname aan manifestaties van alle aard, o.m. aan salons, tentoonstellingen, jaarbeurzen, enz. Open Bedrijvendag kan als dergelijke manifestatie beschouwd worden, wat betekent dat werknemers in afwijking op het principiële verbod op zondag tewerkgesteld kunnen worden.
De tijd dat de betrokken werknemers aanwezig zijn op het bedrijf en arbeidsprestaties leveren is arbeidstijd en moet u als dusdanig vergoeden. Er wordt in de wet geen toeslag voorzien voor werken op zondag, zodat u in principe enkel het gewone loon verschuldigd bent.
Wel moet er voor de prestaties op zondag inhaalrust toegekend worden binnen de 6 dagen die volgen op deze zondag. Deze inhaalrustdag mag samenvallen met een gewone inactiviteitsdag binnen de onderneming (bijvoorbeeld de zaterdag volgend op de Open Bedrijvendag).

Indien de werknemers gedurende dezelfde week normale prestaties leveren van maandag tot vrijdag zal door de tewerkstelling op zondag de weekgrens overschreden worden en is er sprake van overuren. De Inspectie Sociale Wetten zal op voorhand geïnformeerd moeten worden. Bovendien moet er inhaalrust en overloon toegekend worden op volgende wijze:

  • samen met de lonen van de maand oktober betaalt u de uren gepresteerd op zondag aan 100%;
  • naast de inhaalrust voor de zondagarbeid heeft de werknemer eveneens recht op inhaalrust ingevolge het overwerk. Deze dag inhaalrust wordt tevens aan 100% bezoldigd.

Overuren kunnen vermeden worden door een tijdelijke wijziging van het uurroosters (schriftelijk en in onderling akkoord), waardoor de werknemers op een andere dag in diezelfde week thuis blijven. In dat geval is enkel het normale loon verschuldigd voor de prestaties op zondag. Er moet geen overloon betaald worden.

Auteur: Elien De Clercq

02/10/2013