Oorlog in Oekraïne: gevolgen voor de arbeidsovereenkomst

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 03/03/2022 - 18:47
Laatste update: 04/03/2022 - 08:15

De oorlog in Oekraïne kan economische gevolgen hebben voor bepaalde Belgische ondernemingen.

Dit betekent ook dat werknemers misschien niet langer in staat zullen zijn om hun werk normaal uit te voeren.

In principe zouden deze werknemers aanspraak kunnen maken op tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.

Opgelet! Op dit ogenblik beschikken we nog niet over alle informatie over de toepassing van de hieronder beschreven stelsels van tijdelijke werkloosheid. Zodra we hier meer over weten, verneemt u dat van ons.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

In principe en volgens de RVA zou de werkgever tot 31 maart 2022 een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met name:

  • wanneer de levering van grondstoffen uit het Oostblok niet langer verzekerd is;
  • in geval van exportproblemen;
  • enz.

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet volledig onmogelijk zijn; het is echter wel mogelijk dat bepaalde werknemers nog verder tewerkgesteld worden of dat de werknemers in een beurtrol tijdelijk werkloos worden gesteld.

De voorwaarden en formaliteiten die nageleefd moeten worden, staan beschreven op de website van de RVA.

In de mededeling aan de RVA moet het volgende vermeld worden:

  • de aard van de overmacht, d.w.z. "de oorlog in Oekraïne";
  • in de rubriek "opmerkingen", de reden van de tijdelijke werkloosheid, bv. "geen levering van grondstoffen meer mogelijk uit Oekraïne".

Indien tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de RVA wordt erkend, zullen de betrokken werknemers (arbeiders en/of bedienden) tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Opgelet! Op dit ogenblik raden we de werkgevers die een beroep willen doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid sterk aan vooraf advies te vragen aan de RVA. 

Tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek ingevolge economische oorzaken

In principe zou de werkgever een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek ingevolge economische oorzaken als het aantal klanten, de productie, de omzet, de bestellingen, enz. daalt/dalen.

De voorwaarden en formaliteiten die moeten worden nageleefd, worden beschreven op de website van de RVA; ze variëren naargelang de betrokken werknemers het statuut van arbeider of bediende hebben (in het laatste geval moet de onderneming in moeilijkheden zijn of erkend zijn als zijnde in moeilijkheden).

De bepalingen die, in voorkomend geval, door de activiteitensector voorzien zijn op het vlak van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moeten ook in acht worden genomen.

Indien deze voorwaarden en formaliteiten worden gerespecteerd, zullen de betrokken werknemers (arbeiders en/of bedienden) tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Opgelet! Op dit ogenblik raden we de werkgevers die een beroep willen doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid sterk aan vooraf het advies te vragen aan de RVA. 

Geen tijdelijke werkloosheid

In principe kan een werknemer die in Oekraïne vast zou zitten (bv. omdat hij daar met vakantie was) niet tijdelijk werkloos worden gesteld, gezien de reeds enige tijd bestaande onzekere situatie in het land en de negatieve reisadviezen.

Hetzelfde geldt voor een werknemer (bv. van Oekraïense afkomst) die afwezig wenst te blijven van het werk om naar Oekraïne te gaan en er steun te verlenen.

Wel kunnen deze werknemers, met het (schriftelijke) akkoord van de werkgever:

  • hun dagen (buiten)wettelijke vakantie opnemen;
  • verlof zonder wedde nemen;
  • of verlof om dringende redenen nemen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.