Ontslagcompensatievergoeding ook voor arbeiders die bedienden geworden zijn

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Ontslagen bedienden die op 31 december 2013 het statuut van arbeider hadden, kunnen voortaan ook aanspraak maken op een ontslagcompensatievergoeding.

Deze aanpassing van de reglementering is van toepassing op elk ontslag dat gegeven is vanaf 27 april 2015.

De ontslagcompensatievergoeding: herhaling 

Voor eenzelfde anciënniteit kan er een groot verschil zijn in de opzeggingstermijn voor arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 1 januari 2014 en die voor arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vanaf 1 januari 2014.

Arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 1 januari 2014 hebben immers recht op een opzegging waarvan de duur in drie fasen wordt berekend door toepassing van het kliksysteem:

  • fase 1: bepalen van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 volgens de regels van kracht op 31 december 2013;
  • fase 2: bepalen van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 volgens de nieuwe regels;
  • fase 3: beide termijnen optellen.

Voor arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe, voordeligere regels voor de berekening van hun opzeggingstermijn.

Om dit verschil te compenseren, hebben de arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden recht op een 'compensatie' bovenop hun opzegging of vergoeding berekend op basis van het kliksysteem. Daardoor genieten ze dezelfde 'bescherming' als de werknemers waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vanaf 1 januari 2014.

De RVA kent die compensatie toe onder de vorm van een ontslagcompensatievergoeding.

Een recht voor bedienden die het statuut van arbeider hadden

De wet betreffende het eenheidsstatuut bepaalde dat de ontslagcompensatievergoeding uitsluitend toegekend werd aan ontslagen werknemers met het statuut van arbeider.

Een werknemer die op 31 december 2013 tewerkgesteld was onder het statuut van arbeider, maar daarna het statuut van bediende had verworven, kon dus geen aanspraak maken op deze vergoeding op het tijdstip van zijn ontslag. Deze werknemer waarop het kliksysteem wordt toegepast, heeft echter, in principe, voor de anciënniteit verworven op 31 december 2013, recht op een opzeggingstermijn die berekend werd volgens de minder gunstige regels voor arbeiders op 31 december 2013.

Om die situatie recht te zetten, werd de wet betreffende het eenheidsstatuut aangepast. Ze kent voortaan het recht op een ontslagcompensatievergoeding toe aan de werknemers die tewerkgesteld waren met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders op 31 december 2013. In geval van een ontslag van een bediende die op 31 december 2013 het statuut van arbeider had, zal een ontslagcompensatievergoeding worden toegekend (op voorwaarde dat hij voldoet aan alle andere voorwaarden).

Bron: wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, B.S. 27 april 2015.

Auteur: Catherine Legardien

18/05/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.