Onmogelijkheid om te werken wegens slechte weersomstandigheden: welke vergoeding?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Door het slechte weer (sneeuwval) van vandaag zijn veel werknemers te laat of zelfs niet aangekomen op hun werk.

Het winterweer verhindert bovendien bepaalde werknemers om hun werk te verrichten, met name wegens redenen die verband houden met de aard van hun werk (bv. arbeiders in de bouwsector, werknemers die zich moeten verplaatsen (onderhoudstechnici, enz.), bestuurders van zware vrachten, enz.).

Hebben die werknemers recht op hun loon voor deze 'verloren' uren? Zo niet, kunnen zij aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?

We onderscheiden twee hypothesen.

1. De werknemer die zich normaal naar zijn werk begeeft maar er te laat of zelfs niet aankomt 

Krachtens artikel 27, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kan de werknemer aanspraak maken op zijn volledig dagloon indien hij op het ogenblik dat hij op het werk komt, geschikt is om te werken en indien hij, zich normaal naar het werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

De werknemer die te laat of niet op zijn werk aankomt wegens sneeuwval kan dus aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren voor zover hij zich normaal naar het werk heeft begeven en de reden voor zijn vertraging of afwezigheid te vinden is op de weg naar het werk.

De werknemer moet met andere woorden zijn woonst verlaten hebben en geprobeerd hebben om zijn werk te bereiken.

2. De werknemer die niet op zijn werk aankomt omdat hij niet geprobeerd heeft er te geraken 

De werknemer die niet op zijn werk aankomt maar ook niet heeft geprobeerd om er te geraken (wegens verkeersproblemen reeds op de vooravond, omdat hij heeft vastgesteld dat de weg onberijdbaar is, enz.) heeft geen recht op zijn dagloon ten laste van zijn werkgever.

Er bestaan bijzondere gevallen waarin de werknemer zijn werk niet normaal kan (heeft kunnen) verrichten wegens, met name, de aard van zijn werk.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • een werknemer die buiten moet werken (werknemer in de bouwsector, werknemer in de tuinbouw, enz.);
  • een werknemer die zich moet verplaatsen (onderhoudstechnicus, pakjesbezorger, thuisverpleger, enz.);
  • een werknemer die niet heeft kunnen werken omdat geen grondstoffen werden geleverd;
  • een bestuurder van zware vrachten of een begeleider;
  • enz.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze werknemers aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Bronnen: artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

Auteur: Catherine Legardien

12/03/2013