Ondernemers willen hun pensioen zelf regelen

Auteur: Marc Ertveldt
Datum:

6 op de 10 zelfstandigen willen niet langer in de grote pensioenpot storten - Zelfstandigen lijken het vertrouwen in het wettelijke pensioenstelsel helemaal kwijt: 57% van de ondernemers wil niet meer bijdragen in de grote socialezekerheidspot en verkiest nog enkel voor zichzelf te sparen. Hoofdredenen van de vertrouwensbreuk: te laag bevonden bedragen van het wettelijke pensioen, een wantrouwen tegenover het voortbestaan van het huidige systeem, en ook een gebrek aan transparantie en kennis om zich een geruststellend pensioenplan te kunnen samenstellen. Wat de pensioenleeftijd betreft, willen de ondernemers de overstap op een geleidelijke manier maken en sturen. Dat blijkt uit een enquête van Partena Professional bij 1612 zelfstandigen en 226 boekhouders en accountants.

Geen vertrouwen in huidig pensioensysteem

Belgische zelfstandigen gaan ervan uit dat “om je pensioen veilig te stellen, je er zelf voor moet sparen”. De belangrijkste reden hiervoor is dat 96% het wettelijk pensioen voor zelfstandigen te laag vindt. “Niet verwonderlijk aangezien het gemiddeld netto pensioen voor zelfstandigen 600 à 800 € bedraagt,” voegt Marc Ertveldt van Partena Professional toe.

Amper 11% vindt dit bedrag voldoende om uit de armoede te blijven, en slechts 2% denkt hiermee zijn levensstijl te kunnen behouden. Bovendien heeft 82% van de ondernemers geen vertrouwen in het voortbestaan van het huidige systeem. “De vergrijzing van de bevolking zet de financiering van het systeem zwaar onder druk, zodat slechts 1 op de 10 optimistisch gestemd is over de toekomst ervan”, legt Marc Ertveldt uit.

Langer werken is een must

Pensioenen blijven een veelbesproken onderwerp, zeker nu de nieuwe regering de intentie heeft om de pensioensleeftijd te verhogen. En hoewel 3 op de 4 ondernemers in België erkennen dat langer werken nodig is om het huidige systeem verder te financieren, zullen ze toch langer moeten werken dan dat ze zelf willen: de helft wil met pensioen gaan voor zijn 65ste, maar de effectieve pensioensleeftijd zal bij de meerderheid (63%) tussen 65 en 69 liggen. 1 op de 10 verwacht zelfs te moeten werken tot na 70 jaar, heel wat langer dan de wettelijke pensioensleeftijd.

Omdat de inkomstenkloof groot is, willen Belgische ondernemers de overstap naar het pensioen zelf sturen. De grote meerderheid (78%) zal geleidelijk stoppen met werken, door nog een tijdje deeltijds verder te werken. Meer dan de helft wil ook bijverdienen als gepensioneerde om het financieel comfortabeler te hebben (66%) of om het wettelijke pensioen aan te vullen (55%). En 1 op de 2 zelfstandigen doet dat omdat hij of zij professioneel actief wil blijven (49%).

Kennis over pensioenen kan beter

Zelfstandigen zijn onvoldoende geïnformeerd om een correcte pensioenplanning te kunnen maken. Zo geeft 1 op de 5 aan niet te weten hoeveel zijn netto wettelijk pensioen zal bedragen. Meer dan de helft van de boekhouders en accountants bevestigt dit en geeft aan dat zelfstandigen niet correct inschatten hoeveel ze later als gepensioneerde nodig zullen hebben om rond te komen (61%) en dat ze onvoldoende de mogelijkheden kennen om een toereikend aanvullend pensioen (54%) op te bouwen.

Vandaag bereiden 4 op de 5 zelfstandigen zich financieel voor op hun pensioen. Het Vrij Aanvullend Pensioen en het individueel fiscaal sparen (zoals pensioensparen of een individuele levensverzekering) zijn de meest populaire regelingen voor aanvullend pensioen bij zelfstandigen: 2 op de 3 drie maken er gebruik van. Van andere regelingen, zoals individuele beleggingen en pensioentoezeggingen, maakt slechts 1 op de 4 gebruik.

Partena Professional kan zelfstandigen helpen bij het vinden van de meest optimale pensioenregeling.

Enkele gegevens over het onderzoek

1612 zelfstandigen en 226 boekhouders en accountants hebben tussen 21 mei en 20 juli 2014 deelgenomen aan de online enquête. De steekproef vertegenwoordigt klanten en niet-klanten van Partena Professional uit de verschillende activiteitsectoren, leeftijdsgroepen en regio’s van het land. Het onderzoek geeft een representatief beeld van de Belgische zelfstandigen (statistische foutenmarge van 2,44 % voor een betrouwbaarheidsniveau van 95 %).

Zelfstandigenpensioen ver van mijn bed of toch niet? (.pdf)

Over Partena Professional

Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid.

Wij ondersteunen en begeleiden starters, kmo’s en grote ondernemingen in hun administratieve processen en HR-politiek. Bij de oprichting van een bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen, juridisch advies en HR-consultancy.

Het sociaal verzekeringsfonds Partena Professional Compass biedt meer dan 142.000 zelfstandigen de sociale bescherming die ze nodig hebben. In elke fase van hun loopbaan en met aanvullende oplossingen, die op hun specifieke situatie zijn afgestemd.

Sinds 2012 vormen HDP en Partena samen Partena Professional. 1.500 medewerkers bedienen er ruim 200.000 bedrijven en zelfstandigen, en realiseren een jaaromzet van 150 miljoen euro. Daarmee behoort Partena Professional tot de drie belangrijkste spelers op de Belgische markt.

Perscontact

Marc Ertveldt
T 02 549 31 65
G 0478 22 34 44
E-mail: mertveldt@partena.be

Auteur: Marc Ertveldt

13/11/2014