Nieuws over de terugbetaling van onkosten in het kader van telewerk

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Datum:

De regering heeft onlangs een nieuw pakket steunmaatregelen voor particulieren en ondernemingen gelanceerd (zie onze infoflash van 15 februari). Het gaat onder meer om fiscale maatregelen en in het bijzonder de tijdelijke verhoging van de thuiswerkvergoeding.

Thuiswerk en onkostenvergoeding

In principe zijn alle vergoedingen die worden ontvangen wegens of naar aanleiding van de beroepsactiviteit, belastbaar als loon. Een vergoeding kan echter als een belastingvrije terugbetaling van uitgaven eigen aan de werkgever worden beschouwd, wanneer de werkgever kan bewijzen dat de vergoeding bedoeld is om kosten te dekken die hem eigen zijn en de vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten wordt besteed.

De werkgevers kunnen deze vergoedingen op forfaitaire basis vaststellen. Zo is het momenteel mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire kantoorvergoeding van maximaal € 129,48 per maand (bedrag van kracht sinds 1 april 2020) toe te kennen aan werknemers die telewerken.

Nieuw voor het voorjaar 2021

Werknemers kunnen voor drie maanden rekenen op een hogere belastingvrije tegemoetkoming die de kosten van het thuiswerk compenseert.

De maximumvergoeding voor thuiswerk wordt verhoogd van april tot en met juni 2021. Het bedrag van € 129,48 dat momenteel van toepassing is, zal in het tweede kwartaal van 2021 worden verhoogd tot € 144,31.

De voorwaarden voor de toekenning van deze tijdelijk verhoogde vergoeding moeten nog worden vastgesteld.

Wat met de RSZ?

Momenteel wordt het maximum van € 129,48 per maand door de RSZ aanvaard.

Het standpunt van de RSZ ten aanzien van de tijdelijke verhoging van dit maximum is nog niet bekend, maar het lijkt waarschijnlijk dat het maximumbedrag dat op fiscaal vlak geldt ook op sociaal vlak zal worden toegepast.

 

Bronnen: Persbericht van vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem van 12 februari 2021, https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-neemt-fiscale-steunmaatregelen-voor-gezinnen-en-ondernemers en regeringsakkoord van 12 februari 2021, https://news.belgium.be/nl/federale-regering-verlengt-en-breidt-steunpakket-uit

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.