Nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen: uitstel van datum van inwerkingtreding?

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Om jonge ondernemers te ondersteunen, heeft de regering voorgesteld om een specifieke maatregel inzake niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing in te voeren voor startende ondernemingen.

Deze maatregel zie (infoflash van 24 juni) had op 1 juli 2015 in werking moeten treden maar wordt nog steeds besproken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Er werd een amendement ingediend in de Commissie voor de Financiën en de Begroting om de datum van inwerkingtreding van de maatregel uit te stellen tot 1 augustus 2015 en dit om de rechtszekerheid te garanderen.

In dat geval zou de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing pas van toepassing zijn op de bezoldigingen toegekend of betaald vanaf 1 augustus 2015.

Wordt vervolgd…

Bron: Ontwerp van programmawet, (amendementen ingediend in tweede lezing in de Commissie voor de Financiën en de Begroting), Parl. St., Kamer 2014-2015, nr. 1125/011.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

14/07/2015