Nieuwe versterking van de plusplannen: nu ook voor de vierde en vijfde aanwerving

Auteur: Els Poelman
Datum:

Tot einde 2013 hadden startende werkgevers recht op een bijdragevermindering voor de eerste, tweede en derde aanwerving. Vanaf 1 januari 2014 wordt die maatregel uitgebreid tot de vierde en vijfde aanwerving. Het verminderingsbedrag en het aantal kwartalen zijn dezelfde als voor de derde aanwerving.

Situatie vanaf 1 januari 2014

rangorde vermindering

basisbedrag

kwartalen met vermindering

tijdvak voor uitputting kwartalen met vermindering

eerste aanwerving

€ 1.500,00

5 kwartalen

vijf jaar (20 kwartalen)

€ 1.000,00

4 kwartalen

€ 400,00

4 kwartalen

tweede aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

vijf jaar (20 kwartalen)

€ 400,00

8 kwartalen

derde aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

vijf jaar (20 kwartalen)

€ 400,00

4 kwartalen

vierde aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

vijf jaar (20 kwartalen)

€ 400,00

4 kwartalen

vijfde aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

vijf jaar (20 kwartalen)

€ 400,00

4 kwartalen

Voorwaarden

De vierde resp. vijfde aanwerving gebeurt ten vroegste op 1 januari 2014. 

Voor de bijhorende vermindering gelden de algemene voorwaarden van de plusplannen, aangepast aan de rangorde.

Een vierde resp. vijfde aanwerving veronderstelt dat de werkgever in de vier kalenderkwartalen voorafgaand aan het aanwervingskwartaal gelijktijdig nooit meer dan drie resp. vier werknemers heeft tewerkgesteld.

Tijdens elk verminderingskwartaal moeten er minstens vier resp. vijf werknemers tewerkgesteld zijn (al dan niet gelijktijdig) om de toepassing mogelijk te maken van de vierde resp. vijfde vermindering.

De twee nieuwe verminderingen worden opgenomen in de optimalisatie eigen aan de plusplannen. De toepassing van de verminderingen is niet persoonsgebonden:  de werkgever beslist ieder kwartaal vrij voor welke van zijn werknemers hij de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde vermindering toepast. Voor elk van de vijf verminderingen kan het aantal toepassingskwartalen uitgeput worden over een periode van vijf jaar.

Bron:  Programmawet 26 december 2013, B.S. 31 december 2013

Het bijhorende uitvoeringsbesluit (aanpassing K.B.  16 mei 2003) is  op redactiedatum nog niet gepubliceerd.

Auteur: Els Poelman

22/01/2014