Nieuwe verplichtingen buitenlandse werknemers

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Op 12 januari 2021 verscheen er opnieuw een ministerieel besluit dat de regels voor buitenlandse werknemers wijzigt. We bespreken in deze infoflash enkele van de nieuwe maatregelen:

  • De algemene plicht om een register bij te houden voor buitenlandse werknemers
  • De algemene plicht om het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) te controleren
  • De verplichte negatieve coronatest voor buitenlandse werknemers – alle sectoren

Algemene plicht om een register bij te houden voor buitenlandse werknemers – alle sectoren

In een vorige infoflash spraken we al over deze verplichting in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking. Deze verplichting wordt nu uitgebreid naar alle sectoren: alle werkgevers die tijdelijk werknemers of zelfstandigen uit het buitenland tewerkstellen in België (met uitzondering van werkgevers die natuurlijke personen zijn), moeten dus een dergelijk register bijhouden.

Deze verplichting is niet van toepassing op grensarbeiders of wanneer het verblijf in België minder dan 48u duurt.

Deze verplichting is ook niet van toepassing op de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden (bv. Installatie of onderhoud van de verwarming)

Het register kan worden opgevraagd door de contactopsporingsdiensten en door de inspectiediensten.

De gegevens die een werkgever moet bijhouden, zijn de volgende:

  • identificatiegegevens
  • naam en voornamen
  • geboortedatum
  • rijksregisternummer of bis-nummer
  • verblijfplaats tijdens de werkzaamheden
  • telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd
  • eventueel, indien van toepassing: de personen waarmee de werknemer of zelfstandige samenwerkt

De werkgever moet de geactualiseerde lijst bijhouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de 14de kalenderdag na het einde ervan. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19, zoals voor het opsporen en onderzoeken van clusters op hetzelfde adres. Na deze periode moeten ze worden vernietigd.

Algemene plicht om het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) te controleren – alle sectoren

Bijkomend zijn de werkgevers of gebruikers ook verplicht na te gaan of het PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) door de werknemer of zelfstandige uit het buitenland werd ingevuld. De werkgevers moeten er op toezien dat het formulier ingevuld is vóór de aanvang van het werk in België.

Deze verplichting bestond reeds in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking, maar wordt nu uitgebreid naar alle sectoren.

Ook deze verplichting is niet van toepassing op de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden.

Verplichte negatieve coronatest voor buitenlandse werknemers – alle sectoren

In een vorige infoflash gaven we reeds toelichting bij de verplichte negatieve test in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking. Ook deze verplichting wordt voortaan uitgebreid naar alle sectoren.

De werknemer of zelfstandige uit het buitenland moet het bewijs kunnen leveren van een negatieve covid-test die minder dan 72u voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België is afgenomen (behalve als hij minder dan 48u in België verblijft of grensarbeider is).

Dit negatief resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Vanaf wanneer?

Deze maatregelen treden in werking vanaf 12 januari 2021.

Deze maatregelen zijn in principe van toepassing tot 1 maart 2021. 

Meer informatie

- Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het MB van 19 december 2020, het MB van 24 december 2020 en het MB van 12 januari 21, BS 12 januari 2021;

- https://werk.belgie.be/nl/nieuws/wijziging-mb-van-28-oktober-2020-verplichtingen-voor-tijdelijke-tewerkstelling-van.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.