Nieuwe vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor de Horeca sector!

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Vanaf 1 januari 2014 zullen de werkgevers van de Horeca sector voor maximum 5 werknemers aanspraak kunnen maken op een nieuwe vermindering van zijn werkgeversbijdragen van:

 • 500 euro per kwartaal per vaste werknemer die voltijds werkt;
 • 800 euro per kwartaal per vaste werknemer die voltijds werkt en jonger is dan 26 jaar.
 • De werkgever moet vrijwillig toetreden tot het geregistreerd kassasysteem vanaf 1 januari 2014.
 • De werkgever mag hoogstens 49 werknemers in dienst hebben (een wettekst moet nog toelichting geven);
 • De werkgever moet vanaf de 1e dag van het betreffende kwartaal in elke vestigingseenheid een geregistreerd kassasysteem gebruiken dat is gecertificeerd en geregistreerd bij de Fiscus en dat dagelijks de aanwezigheid van zijn vaste werknemers registreert (deze registratie gebeurt parallel aan de gewone Dimona).

Vanaf 1 januari 2015 is het geregistreerd kassasysteem verplicht indien de werkgever een regelmatig maaltijdverstrekker is.  Dat is het geval wanneer zijn omzetcijfer van restaurant- en cateringdiensten 10 % of meer bedraagt van het totale omzetcijfer van zijn horeca-activiteiten.

Indien de werkgever beslist om vrijwillig toe te treden tot het geregistreerd kassasysteem vanaf 1 januari 2014, maakt hij aanspraak op de RSZ-vermindering waarvan hierboven sprake mits de genoemde voorwaarden worden nageleefd.

De geregistreerde kassasystemen zullen nog niet beschikbaar zijn op 1 januari 2014. Opdat de werkgevers toch de RSZ-verminderingen zouden kunnen genieten vanaf 1 januari 2014 heeft de Minister van Financiën een overgangsmaatregel uitgewerkt (die vandaag nog niet is verschenen in het Belgisch Staatsblad).

Om de RSZ-vermindering te kunnen genieten vanaf 1 januari 2014 moet de werkgever:

1. zijn toetreding tot het geregistreerd kassasysteem vóór 31 december 2013 registreren bij de Fiscus

2. zijn kassa uiterlijk op 28 februari 2014 in gebruik nemen;

3. In de tussentijd dagelijks de aanwezigheid van zijn vaste werknemers registreren in een alternatief systeem dat de RSZ online beschikbaar stelt via het beveiligde deel van haar portaalsite  –  de gebruikersgids kan men hier raadplegen:

 • Surf naar www.socialsecurity.be
 • Klik op ‘Werkgevers en mandatarissen’
 • Klik vervolgens op ‘Relancemaatregelen – horeca@work’
 • Klik rechts op het scherm op ‘De dagelijkse registratie van werknemers’.

De registratie moet door de werkgever gebeuren.

 • www.geregistreerdkassasysteem.be voor meer uitleg over de voorwaarden betreffende de verplichte overschakeling naar het geregistreerd kassasysteem vanaf januari 2015.
 • www.partenahr.be voor onze infoflash van 31/07/2013 en meer uitleg over de vermindering van RSZ-bijdragen.

Auteur: Anne Ghysels

10/12/2013