Nieuwe maatregel voor beginnende zelfstandigen in de sector gezondheidszorgen

Auteur: Partena Compass
Datum:

Vroeger was een beginnende zelfstandige onmiddellijk verzekerd tegen kleine en grote risico’s, en dit tot 31 december van het kalenderjaar dat volgde op het jaar waarin hij was gestart met zijn activiteit.

Sedert 1 april 2016 wordt het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen enkel toegekend aan de startende zelfstandige indien hij zijn eerste driemaandelijkse bijdrage als zelfstandige heeft betaald bij zijn socialeverzekeringsfonds of indien hij voor deze eerste driemaandelijkse bijdrage de vrijstelling van bijdragen heeft bekomen.

De nieuwe maatregel beoogt dus diegenen die een zelfstandige activiteit opstarten waarvoor zij onderworpen zijn aan de verplichte verzekering gezondheidszorgen en die als titularis een inschrijving of een herinschrijving vragen bij een ziekenfonds.

Het gaat dus om zelfstandigen/helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.

Iemand die een zelfstandige activiteit aanvangt en als titularis al gedekt was voor gezondheidszorgen, op basis van zijn vorig statuut, blijft genieten van deze dekking; deze nieuwe maatregel is voor hem dus niet van toepassing. De betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige heeft pas uitwerking wanneer de rechten verlengd worden, hetzij twee jaar later.

Voorbeeld : een zelfstandige oefent sedert 2010 een activiteit uit als werknemer. Hij stopt met deze activiteit in maart 2016 en start met een hoofdzakelijke zelfstandige activiteit op 5 april 2016. Voor hem is de nieuwe maatregel niet van toepassing. Hij was al titularis van gezondheidszorgen als werknemer vóór het begin van zijn zelfstandige activiteit en zijn inschrijving bij zijn ziekenfonds blijft geldig. Indien hij zijn sociale bijdragen als zelfstandige niet betaalt, zal dit pas invloed hebben op de verlenging van zijn rechten in 2018, omdat hij zijn bijdragen met betrekking tot het referentiejaar 2016 niet betaald heeft.

De nieuwe maatregel betreft enkel de sector gezondheidszorgen en niet de sector uitkeringen.

Auteur: Partena Compass

23/05/2016