Nieuwe maatregel in het Waals Gewest: de alternerende opleiding

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Waals Gewest heeft een nieuwe maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid ingesteld, die gericht is op de alternerende opleiding.

Met de alternerende opleiding kan een theoretische opleiding in een opleidingscentrum worden gecombineerd met een praktische opleiding in de onderneming.

De overeenkomst inzake alternerende opleiding heeft een maximale duur van één jaar en is voordelig voor de werkgever omdat de tegemoetkoming die de jongere ontvangt sociaal vrijgesteld is.  

Op onze website www.partenahr.be is hierover een studie verschenen.

Auteur: Anne Ghysels

09/05/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.