Nieuwe maatregel in het Waals Gewest: de alternerende opleiding

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Waals Gewest heeft een nieuwe maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid ingesteld, die gericht is op de alternerende opleiding.

Met de alternerende opleiding kan een theoretische opleiding in een opleidingscentrum worden gecombineerd met een praktische opleiding in de onderneming.

De overeenkomst inzake alternerende opleiding heeft een maximale duur van één jaar en is voordelig voor de werkgever omdat de tegemoetkoming die de jongere ontvangt sociaal vrijgesteld is.  

Op onze website www.partenahr.be is hierover een studie verschenen.

Auteur: Anne Ghysels

09/05/2014