Nieuwe lockdown: wat met tijdelijke werkloosheid?

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 31/10/2020 - 08:55
Laatste update: 31/10/2020 - 10:30

Het Overlegcomité kondigde vrijdag een tweede lockdown aan, die anderhalve maand zal duren en die opnieuw bepaalde ondernemingen verplicht te sluiten. De federale en regionale regeringen engageren zich om de steunmaatregelen te verlengen en zelfs te versterken. Eén daarvan is het systeem van tijdelijke werkloosheid.    

Situatie nu: verschillende systemen van tijdelijke werkloosheid

Om de massale tijdelijke werkloosheid ingevolge de corona-crisis op te vangen, introduceerde de (vorige) regering de tijdelijke werkloosheid “overmacht-corona”: een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid waarbij het volstaat op het einde van de maand de werkloosheidsdagen aan te geven bij de RVA (via een ASR werkloosheid scenario 5).

Sinds 1 september is dat soepel systeem beperkt tot de “zwaar getroffen” sectoren en ondernemingen, in de veronderstelling dat de economische activiteit in andere sectoren/ondernemingen zou normaliseren. Die andere sectoren/ondernemingen moeten beroep doen op gewone economische werkloosheid, via de normale procedure.

Wachten op een nieuwe veralgemening van “corona”-werkloosheid

Nu de tweede lockdown een feit is wordt algemeen aangenomen dat de soepele werkloosheid “overmacht-corona” opnieuw de regel wordt, dat is onvermijdelijk.

Totdat een regeringsbeslissing duidelijkheid brengt, blijven de huidige systemen verderlopen.  U kunt vaststellen welk systeem toepasselijk is voor uw onderneming met de criteria van de vier groepen hierna (evalueren in oplopende volgorde).  Het spreekt vanzelf dat wij u onmiddellijk informeren van zodra de overheid een versoepeling aankondigt.

1. U behoort tot één van de volgende sectoren, die integraal beschouwd worden als “zwaar getroffen”

PC 140.02: taxi’s

PC 227: audiovisuele sector

PC 302: horeca

PC 303.03: exploitatie van bioscoopzalen

PC 304: vermakelijkheidsbedrijf

PC 329: socio-culturele sector

PC 333: toeristische attracties

U kan tot 31 december 2020 de soepele corona-werkloosheid toepassen zonder voorafgaande aanvraag bij de RVA.

2. U behoort niet tot één van de integraal “zwaar getroffen” sectoren van groep 1, maar uw onderneming wordt beschouwd als individueel “zwaar getroffen“

Dat is het geval, indien uw onderneming in het tweede kwartaal 2020 minstens 20% tijdelijke werkloosheid kende. Voor de evaluatie van die 20% zie onze infoflash van 17 juli.

U kan tot 31 december 2020 de soepele corona-werkloosheid toepassen voor alle werknemers van uw onderneming, op voorwaarde dat u vooraf een aanvraag indient bij de RVA. De aanvraag gebeurt op basis van rubriek III van het formulier C106A-corona-HGO.

Als u die aanvraag al indiende en een goedkeuring kreeg van de RVA, moet u geen nieuwe actie ondernemen.  

3. U behoort niet tot de sectoren van groep 1 en u voldoet niet aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid, maar u behoort tot één van de volgende sectoren EN u oefent de activiteit uit die “zwaar getroffen” is
 

Nr. P.C.

Bevoegdheid P.C.

Zwaar getroffen activiteiten

100

aanvullend PC arbeiders

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus en touroperators

109

kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

111

metaal-, machine- en elektrische bouw

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
 • constructie en montage in functie van podiumopbouw

126

stoffering en houtbewerking

 • verhuren en plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden
 • vervaardigen, verhuren en plaatsen van stands, decors, tribunes 
 • verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook
 • inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139

binnenscheepvaart

pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01

autobussen en autocars

touringcars

140.04

grondafhandeling op luchthavens

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01

elektriciteit - installatie en distributie

plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200

aanvullend PC bedienden

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus en touroperators
 • weg- en spoorvervoer van personen

209

bedienden  metaalnijverheid

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215

bedienden kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

226

bedienden internationale handel, vervoer en logistiek

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

314

kappersbedrijf en schoonheidszorgen

exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315

handelsluchtvaart

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

U kan tot 31 december 2020 de soepele corona-werkloosheid toepassen,  op voorwaarde dat u vooraf een aanvraag doet bij de RVA en enkel voor de werknemers opgenomen in die aanvraag. De aanvraag gebeurt op basis van rubriek II van het formulier C106A-corona-HGO.

Als u die aanvraag al indiende en een goedkeuring kreeg van de RVA, moet u geen nieuwe actie ondernemen.

4. U behoort niet de “zwaar getroffen” sectoren/activiteiten van punt 1 of 3, en u voldoet evenmin aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid 
U kan geen gebruik maken van de soepele corona-werkloosheid.

U moet beroep doen op een gewoon stelsel van economische werkloosheid resp. schorsing bedienden.  Tot 31 december 2020 zijn beide stelsels versoepeld. Meer detail in onze infoflashes van 9 juli31 juli en 27 augustus.

Voor werknemers in quarantaine of getroffen door een schoolsluiting van hun kind, kan u individueel werkloosheid overmacht aanvragen via de gewone procedure overmacht.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.