Nieuwe elektronische toepassing tijdskrediet en thematische verloven

Auteur: Marijke Coussement
Datum:

Voortaan kan een werknemer uit de privésector een aanvraag tot tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof) via een elektronische toepassing op de website van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be) indienen.

Een aanvraag tot tijdskrediet of thematisch verlof bestaat altijd uit een werkgeversgedeelte en een werknemersgedeelte. De aanvraag van de werkgever dient steeds te gebeuren vóór de aanvraag van de werknemer via de nieuwe online dienst “Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet – Sociale Zekerheid”. De werkgever moet zijn deel van de aanvraag daar online invullen, opslaan en ter beschikking stellen van de werknemer. In de Ebox van de werknemer (= beveiligde online brievenbus voor iedere burger terug te vinden op de website van de Sociale Zekerheid) zal de werknemer een pdf-bestand van de door de werkgever ingevulde aanvraag ontvangen. Net zoals bij het gebruik van Taks-on-web bekomt de werknemer toegang tot deze eBox via zijn elektronische identiteitskaart of zijn burgertoken. Vervolgens kan de werknemer er voor kiezen om ofwel de aanvraag verder online aan te vullen of het pdf-document af te drukken, verder aan te vullen en via de post over te maken aan het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats. De beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in verband met zijn aanvraag tot tijdskrediet of thematisch verlof (het formulier C62) komt daarna ook in de eBox van de werknemer terecht.

Afwijkende regelingen voor landingsbanen vanaf 50 jaar, en de gevallen waarbij een werkgever of sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder, kunnen niet aangevraagd worden via deze onlinedienst.

Ondanks het bestaan van deze snellere, efficiëntere en goedkopere elektronische dienst, blijft het echter nog altijd mogelijk om via papieren weg een aanvraag voor tijdskrediet of thematisch verlof in te dienen.

Auteur: Marijke Coussement

25/11/2013