Nieuw statuut van student-ondernemer

Auteur: Compass
Datum:

Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, een eigen statuut als student-ondernemer aanvragen.

Dit statuut heeft als doel de ondernemersgeest bij jongeren aan te moedigen.

Om van dit statuut te kunnen genieten, moet de student tussen 18 en 25 jaar oud zijn en op regelmatige basis ingeschreven zijn voor lessen bij een onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België.

Dit nieuwe statuut voorziet:

  • Een voordelig systeem van sociale bijdragen voor studenten met een inkomen dat lager is dan de drempel die van toepassing is voor zelfstandigen met een hoofdzakelijke activiteit (13.296,25 € in 2017):

-Vrijstelling van sociale bijdragen indien hun jaarlijks inkomen lager is dan 6.648,12 € (in 2017);

-Een tarief van 21% (in 2017) voor inkomsten tussen 6.648,12 € en 13.296,25 € (in 2017).

De student-ondernemer met een hoger inkomen betaalt sociale bijdragen zoals elke zelfstandige met een hoofdzakelijke activiteit.

  • Het behoud van rechten inzake gezondheidszorgen als persoon ten laste indien de inkomsten lager zijn dan 13.296,25 € en als titularis indien de student bijdragen betaalt zoals een zelfstandige met een hoofdzakelijke activiteit
  • De student-ondernemer die wettelijk geen enkele bijdrage of enkel een verminderde bijdrage moet betalen, opent geen rechten inzake arbeidsongeschiktheid. De periodes waarvoor de student verminderde bijdragen als student-ondernemer betaalt, tellen echter wel mee voor de wachttijd die moet vervuld worden voor de opening van rechten inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.
  • Een jobstudent en een student-ondernemer zullen gelijk behandeld worden inzake de berekening van de personen ten laste. De eerste inkomstenschijf van student-ondernemers zal niet beschouwd worden als een middel om de personen ten laste te berekenen.
  • De inkomsten uit alternerende opleiding zullen niet als middel worden gezien voor studenten om op fiscaal vlak ten laste van hun ouders te blijven.

Dit statuut vervangt het bestaande stelsel van sociale bijdragen dat de studenten toeliet om bijdragen te betalen als zelfstandigen in bijberoep (“artikel 37 voor studenten”).

Auteur: Compass

18/01/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.