Nieuw regeringsakkoord over de verlenging van de bestaande maatregelen en de nieuwe steunmaatregelen voor zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Op 12 februari 2021 heeft de regering beslist om een aantal steunmaatregelen die in de maand november 2020 werden genomen voor sectoren die worden getroffen door de crisis Covid-19, te verlengen tot eind juni.

Veel van deze steunmaatregelen zijn bestemd voor zelfstandigen en KMO’s.

Verlenging van de volgende bestaande maatregelen tot 30 juni 2021:

  • Het dubbele crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die een activiteit hebben die volledig onderbroken is door een overheidsmaatregel in de strijd tegen Covid-19, en voor zij die hiervan afhankelijk zijn
  • Het crisisoverbruggingsrecht dat van kracht is sedert 01/01/2021, met betrekking tot zelfstandigen die een omzetverlies van minstens 40% kunnen aantonen in de maand die voorafgaat aan de indiening van de aanvraag (2e pijler) en tot zelfstandigen die verplicht zijn om in quarantaine te gaan of die niet kunnen werken omdat zij moeten zorgen voor hun kind (sluiting school, kinderdagverblijf, enz.) (3e pijler)
  • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht, namelijk een betere toegankelijkheid voor starters, de mogelijkheid van cumulatie van het overbruggingsrecht met andere vervangingsinkomsten in het kader van de sociale zekerheid tot een bepaald plafond en de verbetering van het behoud van de sociale rechten tijdens de periode van klassiek overbruggingsrecht, door de kwartalen van overbruggingsrecht, toegekend voor de onderbrekingen en de stopzettingen die plaatsvonden tussen 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021 (maximum 4 kwartalen), gelijk te stellen voor het pensioen.
  • Bijkomende uitkering voor arbeidsongeschiktheid, zodat deze evenveel bedraagt als de uitkering overbruggingsrecht

Nieuwe steunmaatregelen voor de zelfstandigen :

  • Bijkomend uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage.
  • De Horecasector zal in 2021 vrijgesteld worden van de betaling van de bijdrage aan het FAVV. Elke onderneming of fysieke persoon die onder de controle valt van het Federaal voedselagentschap – het FAVV – moet aan jaarlijkse bijdrage betalen. In 2021 zullen de Horecazaken vrijgesteld worden van deze bijdrage.

Bijkomende ondersteuning voor de meest kwetsbaren :

  • Voordeel “springplank zelfstandigen” : Een werkzoekende die minder dan een jaar werkloos is, kan een zelfstandige activiteit opstarten, mits begeleiding, en zijn werkloosheidsuitkeringen behouden. Dit voordeel “springplank-zelfstandige” wordt verbeterd voor bepaalde categorieën van zelfstandigen, die door de coronacrisis hun zelfstandige zaak verplicht moesten sluiten. In dit geval genereert hun bijkomende activiteit in feite geen inkomen meer. De sociaal verzekerde die van het plan “Springplank” geniet zal nu kunnen vragen om het dagelijks bedrag van zijn werkloosheidsuitkering niet meer te beperken wegens zijn zelfstandige activiteit, indien hij kan aantonen dat deze gestopt is door de coronamaatregelen. Op die manier zal hij volledige werkloosheidsuitkeringen kunnen ontvangen, zoals dit het geval zou zijn zonder het plan Springplank.
  • Een preventiecampagne burn-out zal georganiseerd worden voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

 

Wij houden u op de hoogte indien wij over meer details beschikken over de verlenging van de bestaande maatregelen en over nieuwe maatregelen.

 

Bron: https://clarinval.belgium.be/nl/david-clarinval-kondigt-verscheidene-steun-en-relancemaatregelen-voor-zelfstandigen-en-kmos-aan

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.