Nieuw PC 341 voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Er werd een nieuw paritair comité opgericht:
het paritair comité nr. 341 voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Het is bevoegd voor de door de bevoegde
autoriteit ingeschreven agenten en makelaars die de activiteit van bemiddeling
in bank- en beleggingsdiensten uitoefenen.

Tot nu toe vielen deze activiteiten in
principe onder het paritair comité nr. 218.

Dit nieuwe paritair comité nr. 341 treedt in
werking op 2 oktober 2014. 

Bij gebreke aan cao's binnen het PC nr. 341 zullen
deze wijzigingen voorlopig  geen gevolgen
hebben voor uw werknemers. Ze behouden hun huidige arbeidsvoorwaarden. Deze
wijziging van PC zal pas een invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van uw
personeel op het ogenblik dat het PC nr. 341 actief is en cao's afsluit. U
wordt hiervan op de hoogte gebracht via de sectorale documentatie op onze  website www.partenahr.be.
Voor ondernemingen die na 2 oktober 2014 werden opgericht en in afwachting dat
het PC nr. 341 werkzaam is, zullen alleen de cao's van de Nationale Arbeidsraad
(NAR) toegepast kunnen worden.

Als uw onderneming onder het
bevoegdheidsgebied van dit nieuwe paritair comité nr. 341 valt, neem dan contact
op met uw Payroll Consultant. 

Bron:
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2014 tot oprichting en tot vaststelling van
de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bemiddeling
in bank- en beleggingsdiensten, B.S. 22 september 2014.

Auteur: Anne Ghysels

10/10/2014