Nieuw maximumbedrag werkloosheidsuitkeringen voor werklozen met bedrijfstoeslag (= SWT) vanaf 1 september 2019

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Een nieuw maximumbedrag werkloosheidsuitkeringen voor de werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) is van toepassing sinds 1 september 2019.

Deze verhoging van het maximumbedrag voor SWT-werkloosheidsuitkering heeft gevolgen voor het nettobedrag van de bedrijfstoeslag. De inhouding van 6,5% wordt immers berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag.

 

Categorie werkloze met bedrijfstoeslag

Werkloosheidsuitkering vanaf 1/09/2019 begrensd tot:

indien de 1e uitkeringsaanvraag werd ingediend vanaf 1 september 2019

1.361,10 EUR/ maand of 52,35 EUR/dag

indien de 1e uitkeringsaanvraag werd ingediend vóór 1 september 2019

De werknemers die het maximumbedrag van 1.347,58 EUR/maand (51,83 EUR/dag) genieten zullen vanaf 1 september 2019 een bedrag van 1.361,10 EUR/maand (52,35 EUR/dag) krijgen

Bijgevolg moet er voor de SWT’s die reeds lopende waren vóór 1 september 2019 met een dagbedrag van minder dan 51,83 EUR (of 1.347,58 EUR/maand) niets worden aangepast.

 

 

Bron: koninklijk besluit van 2 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003, tot uitvoering van het artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020, B.S. 19.06.2019.