Nieuw in de dienstenchequesector (PSC 322.01): onbetaald postnataal verlof!

Auteur: Céline Bockstal
Datum:

Vanaf 1 juni 2018 kunnen kersverse ouders éénmalig en met een maximumduur van 1 jaar, ten laatste tot 1 jaar na de geboorte van hun kind(eren), onbetaald postnataal verlof aanvragen. Dit verlof mag niet verward worden met het reeds bestaande moeder- of vaderschapsverlof, het tijdskrediet met motief zorg voor het jonge kind en het profylactisch verlof.

VOOR WIE?

Voor alle kersverse ouders.

HOE VRAAGT DE WERKNEMER HET POSTNATAAL VERLOF AAN?

Minstens 1 maand vóór de gewenste start van het postnataal verlof moet de werknemer een schriftelijke aanvraag bij zijn werkgever indienen. De schriftelijke aanvraag moet de duur van het postnataal verlof vermelden. Het verlof moet ten laatste 1 jaar na de geboorte ingaan.

De werknemer bezorgt zijn werkgever een attest van geboorte ten laatste op het moment dat het postnataal verlof ingaat.

HOE LANG KAN DE WERKNEMER HET POSTNATAAL VERLOF OPNEMEN?

Het postnataal verlof moet minstens voor 1 maand worden opgenomen en kan maximum 1 jaar duren.

KAN DE WERKGEVER HET OPNEMEN VAN HET POSTNATAAL VERLOF UITSTELLEN?

Ja. De werkgever kan het recht op het postnataal verlof uitstellen omwille van uitzonderlijke omstandigheden.

KAN DE WERKNEMER VROEGER TERUGKEREN?

De werknemer kan vroegtijdig uit het postnataal verlof terugkeren met een schriftelijke aanvraag. De werkgever kan deze vraag van de werknemer tot werkhervatting maximum 1 maand uitstellen. Na deze periode is de werkgever verplicht om de werknemer opnieuw aan het werk te stellen.

Opgelet! Indien de werknemer vroeger terugkeert dan gaat het resterende deel van het postnataal verlof verloren.

KAN EEN DEELTIJDSE WERKNEMER OOK POSTNATAAL VERLOF AANVRAGEN?

Ja dat kan. Als de werknemer deeltijds werkt, kan hij/zij het verlof spreiden over maximum 2 jaar. De afspraken omtrent het uurrooster worden in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst gevoegd.

WAT NA HET EINDE VAN HET POSTNATAAL VERLOF?

Dit onbetaald postnataal verlof wordt beschouwd als een schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Bij het verstrijken van de voorziene termijn van het postnataal verlof neemt de werkgever de werkneemster onmiddellijk terug in dienst van de onderneming, met behoud van de loonschaal en met dezelfde arbeidsduur als vóór het postnataal verlof.

Als de werknemer langer dan 3 maanden met onbetaald verlof gaat, heeft dit een effect op de berekening van zijn anciënniteit. De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst die 3 maanden overschrijden tellen namelijk niet mee voor de berekening van de anciënniteit.