Nieuw in 2019: hoger kostenplafond voor bepaalde vrijwilligers

Auteur: Els Poelman
Datum:

Voor vrijwilligers in sport, niet-dringend ziekenvervoer en nacht- en dagopvang is er vanaf 1 januari 2019 een hoger jaarlijks kostenplafond.

KOSTENPLAFOND

Vrijwilligers zijn actief binnen het kader van de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers (die dateert van 3 juli 2005 en die momenteel herzien wordt). Hun engagement is per definitie onbezoldigd, maar ze mogen een onkostenvergoeding krijgen die vrij is van belastingen en sociale bijdragen. Tot een bepaald maximumbedrag (het “plafond”) wordt die onkostenvergoeding aanvaard zonder bewijs van de werkelijke kosten. Er is een dag- en een jaarplafond - beide worden jaarlijks geïndexeerd.

Het standaard kostenplafond voor 2019 is € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar.

EEN HOGER JAARPLAFOND VOOR DRIE GROEPEN VRIJWILLIGERS

Vanaf 1 januari 2019 wordt het jaarplafond verhoogd tot € 2.549,90 voor drie groepen vrijwilligers:

  1. Sportsector

Enkel voor deze taken: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger- materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

  1. Nacht- en dag-oppas

Nachtoppas (te weten het inslapen) en dag-oppas bij hulpbehoevende personen georganiseerd volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt

  1. Niet dringend ziekenvervoer

Liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen (vestigingsplaatsen van) ziekenhuizen, dat niet valt onder de wetgeving op de dringende medische hulpverlening en georganiseerd is volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt

Het dagplafond wijzigt niet, want de bedoeling is dat deze vrijwilligers gedurende een langere periode inzetbaar zijn. Met het dagplafond van € 34,71 is het gewone jaarplafond bereikt na 40 dagen/nachten, het verhoogde jaarplafond na 73 dagen/nachten.

Het hoger kostenplafond vervalt wanneer de vrijwilliger:

  • voor dezelfde organisatie fungeert als verenigingswerker in het kader van de Wet van 10 juli 2018 betreffende de economische relance (en die belastingvrij kan “bijklussen”);
  • in de periode van het vrijwilligerswerk een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangt.

KOSTENPLAFONDS VANAF 1 JANUARI 2019 – OVERZICHT

type vrijwilliger

Dagplafond

jaarplafond

alle andere vrijwilligers dan de drie groepen hierna

€ 34,71

€ 1.388,40

sportsector, dag - en nachtoppas, niet dringend ziekenvervoer

€ 34,71

€ 2.549,90

… EN VERDER?

Het hoger kostenplafond is de eerste van een reeks maatregelen die het statuut van vrijwilligers moeten versterken. Andere maatregelen zijn begrepen in de vernieuwde vrijwilligerswet, waarvan het ontwerp momenteel het wetgevend proces doorloopt.

Bron: Koninklijk Besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond zoals bepaald in artikel 10, 1e lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 28 december 2018.