Nieuw in 2019: bedrijfswagenattest

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De invoering van de mobiliteitsvergoeding in 2018 zorgt nu voor een nieuwe verplichting als u een bedrijfswagen toekent of een mobiliteitsvergoeding betaalt aan uw werknemers. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet u aan die werknemers een bedrijfswagenattest afleveren. Het bedrijfswagenattest is verplicht sinds 6 januari 2019.

Context: cash for car

Met de mobiliteitsvergoeding wordt aan uw werknemers met een bedrijfswagen de mogelijkheid geboden om deze wagen om te ruilen voor een bepaald bedrag: de mobiliteitsvergoeding.

De bedoeling is dat de werknemer bij wijziging van werkgever de mobiliteitsvergoeding kan meenemen. Dat rugzakje geldt ook om de bedrijfswagen bij een vorige werkgever om te zetten in een mobiliteitsvergoeding bij een nieuwe werkgever. Het bedrijfswagenattest moet dat mogelijk maken.

Om de bedrijfswagen te kunnen omzetten in een mobiliteitsvergoeding, moeten verschillende voorwaarden voldaan zijn. Neem zeker een kijkje op onze mobilitypage voor meer info.

Overhandiging van een bedrijfswagenattest

Eindigt de arbeidsovereenkomst tussen u en een werknemer die een bedrijfswagen had of een mobiliteitsvergoeding ontving, dan zal u deze werknemer een bedrijfswagenattest moeten bezorgen.

Deze verplichting geldt ook als u enkel bedrijfswagens toekent. U overhandigt het document uiterlijk bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Een werknemer die bij zijn nieuwe werkgever een mobiliteitsvergoeding wil verkrijgen of verder toegekend krijgen, moet dit document bezorgen aan zijn nieuwe werkgever.

Inhoud van het document

Het bedrijfswagenattest bevat de volgende inlichtingen:

 • Gegevens over de bedrijfswagen die voor de bepaling van de mobiliteitsvergoeding in aanmerking komt:
  • De periode van de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen;
  • De cataloguswaarde;
  • De waarde van de co2-uitstoot;
  • Het type brandstof;
 • Desgevallend, de bevestiging dat de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt (bv. Via de toekenning van een tankkaart);
 • Desgevallend, de eigen bijdrage die de werknemer betaalde voor het voordeel van de bedrijfswagen tijdens de laatste maand voor de inlevering ervan;
 • Desgevallend, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen was gekoppeld aan een omzetting van loon (bv. Toekenning van een bedrijfswagen in ruil voor een vermindering van het brutoloon);
 • Indien een mobiliteitsvergoeding werd toegekend:
  • Het bedrag ervan op datum van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Alle elementen die het bedrag van de vergoeding bepalen;
  • De datum waarop de bedrijfswagen werd ingeleverd in ruil voor een mobiliteitsvergoeding.

Partena helpt u verder

U hoeft dit document niet zelf op te maken, partena stelt u een template ter beschikking. Houd hiervoor onze infoflashes van volgende week in de gaten!

Maatregel van korte duur?

We signaleren alvast dat het bedrijfswagenattest mogelijks een korte levensduur is beschoren. In de kamer ligt immers een wetsontwerp voor dat wijzigingen aanbrengt in de reglementering van de mobiliteitsvergoeding. Wordt dit wetsontwerp goedgekeurd, dan verliest het bedrijfswagenattest zijn nut.

Bron: koninklijk besluit van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd, b.s. 27 december 2018.