Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (cao nr. 90): onduidelijkheid op fiscaal vlak houdt aan

Auteur: Peggy Criel
Datum:

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

De bonussen die op basis van deze reglementering werden uitbetaald genoten een sociaal en fiscaal gunstig statuut. Tot en met 31 december 2012 was zo’n bonus sociaal en fiscaal vrijgesteld tot een jaargrens van € 2.430,00 (bedrag 2012). Er was enkel een bijzondere bijdrage van 33 % ten laste van de werkgever.

Sedert 1 januari 2013 werden twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd op sociaal vlak:

  • de jaargrens werd opgetrokken tot € 3.100,00;
  • er werd een solidariteitsbijdrage van 13,07 % ingevoerd ten laste van de werknemer.

Er werden geen overgangsmaatregelen voorzien waardoor de bonussen die vanaf 1 januari 2013 worden uitbetaald onmiddellijk onder de nieuwe sociale reglementering vallen.

Tot en met 31 december 2012 werden de bonussen, naar analogie met de sociale reglementering, vrijgesteld van personenbelasting ten belope van een jaargrens van € 2.430,00 (bedrag 2012). Aanvankelijk werd verwacht dat de wetgever de verhoging van de jaargrens op sociaal vlak eveneens ging toepassen op fiscaal vlak.

Tot op heden bleven de fiscale wetsbepalingen echter ongewijzigd. Dit wil zeggen dat op basis van de huidige wetsbepalingen een bedrag van € 2.488,00 voor inkomstenjaar 2013 wordt vrijgesteld van personenbelasting voor zover aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Voorlopig werd geen enkel wetgevend initiatief genomen om deze fiscale jaargrens te verhogen in navolging van de jaargrens die vanaf 1 januari 2013 op sociaal vlak van toepassing is. Door de vele reacties omtrent het niet aanpassen van de jaargrens op fiscaal vlak, zal het onderwerp alsnog worden voorgelegd aan de regering. Er zou meer duidelijkheid mogen worden verwacht in de loop van de maand februari.

Voor een begeleiding op maat bij het invoeren van een bonussysteem of voor juridische vragen, kan u contact opnemen met onze juridische dienst via legal@partena.be.

Auteur: Peggy Criel

05/02/2013