Net niet voor Hillary… Omdat ze een vrouw is? In België zou dat een reden kunnen zijn…

Auteur: Partena Professional
Datum:

Bijna was het een historisch moment…. de verkiezing van een eerste vrouwelijke president in de Verenigde Staten. Maar net niet dus… Trump heeft gewonnen. Heeft het feit dat ze een vrouw is haar parten gespeeld? Hoe zit het in België met vrouwen in topfuncties? Partena Professional deed een analyse van de positie van vrouwen op de Belgische werkvloer. Conclusie? Er moet nog veel gebeuren willen we in België kunnen spreken van volledige gendergelijkheid.

Meer dan 2 keer zoveel mannen zetelen in de directie

Hillary haalde het dus niet van haar tegenhanger Trump. Zou ze als man wel de overwinning hebben binnengehaald? In ons Belgische arbeidsklimaat zijn directiefuncties in ieder geval nog steeds het meest door mannen bekleed. Van alle mannelijke werknemers in de database van Partena Professional zit 6,40% in een directiefunctie, terwijl dit bij de vrouwelijke werknemers maar 2,80% is. Met een vorderende leeftijd maken de vrouwen wel een licht inhaalmanoeuvre, maar het percentage vrouwen in een directiefunctie blijft telkens schommelen rond de helft van dat van de mannen. En al zijn er wel sectoren waar vrouwen vaker in de directie zitten, zoals bijvoorbeeld in nutsondernemingen, hotels en dienstverlening, nergens overstijgen ze de mannelijke percentages.

Om de vaak besproken loonkloof nog even aan te halen: in deze directiefuncties bedraagt het gemiddelde loon van de vrouwen 9% minder dan het gemiddelde loon van de mannen. En aangezien de lonen in dit segment doorgaans hoger dan het gemiddelde liggen, gaat het in absolute termen over een niet te onderschatten verschil.

Meer dan 2 keer zoveel mannen hebben een bedrijfswagen

Ondanks de door de federale regering aangekondigde hervormingen, blijft de bedrijfswagen een populair loonvoordeel.  Dat dit vaker voorkomt bij bedienden dan bij arbeiders is niet verrassend (21% van de bedienden t.o.v. 1% van de arbeiders), maar het blijkt dus ook afhankelijk van het geslacht: ongeacht het type werknemer heeft twee keer zo veel mannen een bedrijfswagen (19% van de mannen t.o.v. 10% van de vrouwen).

Dit verschil is nog duidelijker wanneer alleen wordt gekeken naar bedienden: daar heeft één op de drie mannen een bedrijfswagen, tegenover één op tien vrouwen. Hier kan dan wel beargumenteerd worden dat vrouwen minder vaak voltijds werken en dat dit de kans op een bedrijfswagen vermindert, maar zelfs als daarop wordt gecorrigeerd is er nog altijd een groot verschil. Van de groep voltijds werkende bedienden, heeft namelijk 39% van de mannen een bedrijfswagen tegenover slechts 15% van de vrouwen. Zelfs in directiefuncties blijft het verschil frappant: 53% van de mannen hebben een bedrijfswagen, tegenover slechts 38% van de vrouwen.

Vrouwen werken meer dan 4 keer meer deeltijds

Blijven vrouwen nog steeds vaker thuis dan mannen, om onder andere voor de kinderen  te zorgen? De cijfers bevestigen alleszins dat veel meer vrouwen deeltijds werken dan mannen: 42% van de vrouwen werkt deeltijds, waar dit bij mannen slechts 9% is. Met uitzondering van de hoogste leeftijdscategorie (boven de 60 jaar), werken mannen steeds minder deeltijds naarmate ze ouder worden. Bij mannen en vrouwen is het verschil het grootst in de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar; daar werken 45,5% van de vrouwen deeltijds tegenover 6,8% van de mannen.

Vrouwen nemen bijna 3 keer meer tijdskrediet

Zeer interessant: de Belgische werknemer presteert maar zo’n 75% van zijn arbeidstijd[1]. Dus gemiddeld is een Belgische werknemer één vierde van de tijd ziek, op vakantie, gebruik aan het maken van tijdskrediet, op educatief verlof, werkonbekwaam, aan het staken, …

Het verschil tussen mannen en vrouwen komt in deze cijfers uiteraard het duidelijkst naar voren bij zwangerschapsverlof) maar ook bij loopbaanonderbreking en verlof om dringende familiale redenen is er een behoorlijk verschil. Bij vrouwelijke werknemers wordt 3,03% van de uren daarvoor gebruikt, terwijl dit bij mannelijke werknemers maar 1,12% is. Het blijkt dus in de praktijk nog steeds vaker de vrouw die onvoorziene omstandigheden moet oplossen.

Partena Professional barometer

Het onderzoek naar de positie van de Belgische vrouw op de werkvloer kadert binnen een reeks Partena Professional barometers die ingaan op de evolutie in het gedrag en keuzes van werkgevers en werknemers. Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, licht toe: “Op basis van een staal van 251.174 werknemers in België, heeft Partena Professional een uitstekende database om gegronde uitspraken over de Belgen en hun werk te kunnen doen. Wij hebben daarom met onze data een schat aan voor ondernemers interessante informatie. Met deze Partena Professional barometers willen wij inzichten bieden die ondernemers en beleidsmakers helpen bij hun job. Dit past perfect binnen onze missie’ Ondernemen met ondernemers’.”

[1]Arbeidstijd is de tijdsruimte waarin de werktijd binnen de onderneming zich situeert (in het algemeen over 5 of 6 dagen per week)

 

Auteur:

14/11/2016