Nederland: Meldingsplicht bij detachering

Auteur: Joséphine Mairate (Legal Expert)
Datum:

Voor ondernemingen uit landen binnen de EER en Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken, geldt vanaf 1 maart 2020 een voorafgaande meldingsplicht. Net als de Limosa in België heeft ook Nederland nu een meldingsplicht bij detachering.

 

Nieuwe verplichting

Bent u een Belgische werkgever die tijdelijk werknemers naar Nederland heeft gedetacheerd? Dan bent u vanaf 1 maart 2020 verplicht om in het Nederlandse online meldloket een aangifte te doen.

 

Dit geldt ook voor uitzendkrachten die door hun werkgever naar Nederland worden gedetacheerd. Het uitzendkantoor is namelijk verplicht om hun komst te melden. 

 

Specifieke gevallen

Er zijn specifieke gevallen waarin u uw werknemers niet hoeft aan te geven. Het gaat dan om tijdelijke of occasionele (incidentele) werkzaamheden zoals bijvoorbeeld:

 

 • initiële assemblage of de eerste installatie van een goed, uitgevoerd door gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers;
 • dringend onderhoud of reparaties aan werktuigen, machines of apparatuur, die door de dienstverrichter geleverd zijn aan de dienstontvanger;
 • het bijwonen van wetenschappelijke congressen; zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met ondernemingen of instellingen.

 

U hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van de jaarmelding. Die geldt voor kleine ondernemingen en het goederenvervoer over de weg. Voor meer informatie over de jaarmelding kunt u terecht op de website van het Nederlandse portaal.

 

Hoe?

De aangifte moet gebeuren in het Nederlandse online meldloket.

Bij de melding moet u als werkgever minstens volgende gegevens meedelen:

 • de identiteit van de melder;
 • de gegevens van uw onderneming;
 • de contactpersoon;
 • de identiteit van de klant (dienstontvanger);
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland zullen worden uitgevoerd;
 • het adres / de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
 • de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van het loon;
 • de identiteit van de werknemers die in Nederland komen werken;
 • of er wel/niet een A1-verklaring of een ander soort bewijsstuk is waaruit blijkt waar de socialezekerheidsbijdragen voor de werknemer(s) worden betaald, als gevolg van de bijdrage aan het betreffende socialezekerheidsstelsel.

 

Op de website van het Nederlandse portaal vindt u ook een checklist waarin de gegevens worden opgesomd die nodig zijn om een melding in het online meldloket in te vullen.

 

Inwerkingtreding

De meldingsplicht geldt pas vanaf 1 maart 2020. U hoeft geen tijdelijke opdrachten aan te geven die vóór 1 maart 2020 begonnen zijn. Tijdelijke opdrachten die op of na 1 maart 2020 beginnen, kunnen worden gemeld vanaf 10 februari 2020.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Legal Partners via legalpartners@partena.be of per telefoon op 02/549.30.20.

 

Bronnen: https://www.postedworkers.nl/; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/meldingsplicht-buitenlandse-werknemers

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.