Monica De Coninck lanceert het idee van de werkcheque voor laaggeschoolde jongeren

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De federale minister van Werk Monica De Coninck heeft op 15 januari 2014 het idee gelanceerd van een nieuwe steunmaatregel voor de tewerkstelling van jonge laaggeschoolde werkzoekenden: de werkcheque.

Met deze maatregel hoopt zij 15.000 nieuwe banen te creëren voor jongeren en de kleine ondernemingen te helpen die worden geconfronteerd met de complexiteit van het Plan Activa.

De ondernemingen die jonge laaggeschoolde werkzoekenden wensen aan te werven en de kosten daarvan wensen te drukken, kunnen momenteel een beroep doen op het Plan Activa. Volgens de minister Monica De Coninck is de Activa-maatregel echter zeer complex geworden en zijn de administratieve formaliteiten zijn vrij zwaar voor de werkgever die de maatregel wil genieten.

De werkcheque zou mikken op de kleine ondernemingen die, in tegenstelling tot de grotere ondernemingen, minder gewapend zijn om de administratieve lasten op zich te nemen of die niet altijd een beroep doen op een sociaal secretariaat.

De werkcheque zou de werkgever € 10 per gewerkt uur kosten. Er zouden drie voorwaarden vervuld moeten zijn om er gebruik van te maken:

  • De jongere zou jonger dan 30 jaar moeten zijn;
  • De jongere zou niet in het bezit mogen zijn van een diploma van secundair onderwijs;
  • De jongere zou sinds minstens 6 maanden ingeschreven moeten zijn als werkzoekende.

Het voorstel van Monica De Coninck zal vrijdag 17 januari 2014 worden voorgelegd aan de Ministerraad. Indien het gunstig wordt onthaald, zal de minister gesprekken aanvatten met de sociale partners, onder andere over de praktische modaliteiten voor de werkcheques.

Uit verschillende reacties blijkt verbazing over het tijdstip waarop de minister met dit voorstel komt. De 6e Staatshervorming voorziet immers dat de bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid (waaronder het Plan Activa) vanaf 1 juli 2014 aan de Gewesten zullen worden overgedragen (zie onze Infoflash van 15.11.2013).

We zullen u via onze website www.partenahr.be zeker op de hoogte houden van de stand van zaken van deze eventuele nieuwe maatregel.

Auteur: Anne Ghysels

16/01/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.