Moeten de ondernemersvaardigheden nog aangetoond worden wanneer men start met een handelsactiviteit ?

Auteur: SmartStart
Datum:

Elke handelsonderneming of artisanale onderneming (zowel een fysieke persoon als een rechtspersoon) moet de basiskennis bedrijfsbeheer aantonen wanneer een aanvraag tot inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) wordt ingediend. Dit bewijs moet geleverd worden met een officieel erkende titel (diploma of getuigschrift…) of met een vroegere beroepspraktijk, tenzij de onderneming hiervan vrijgesteld is.

Bovendien worden bepaalde activiteiten door de wet gereglementeerd. Voor deze activiteiten moet ook aangetoond worden dat de onderneming beschikt over de vereiste beroepsbekwaamheid.

De controle van de basiskennis bedrijfsbeheer en de beroepsbekwaamheid gebeurt door ons ondernemingsloket.

Hangt er verandering in de lucht ?

Op basis van de Europese richtlijnen herbekijken de drie gewesten momenteel de wetgeving die van toepassing is.

In de toekomst kunnen belangrijke wijzigingen optreden MAAR tot op heden werd nog geen enkele formele beslissing genomen.

Dit betekent concreet dat, indien dit nodig is, u nog steeds de bewijsstukken van uw beheerskennis en van uw beroepsbekwaamheid moet leveren.

Het nazicht van de basiskennis bedrijfsbeheer en de beroepsbekwaamheid gebeurt door ons Ondernemingsloket SmartStart.

Wij blijven u op de hoogte houden over de evolutie in deze materie !

Auteur: SmartStart

21/02/2017