Mobiliteitsvergoeding: indexering 2020

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Zowel het bedrag van de mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’) als het belastbaar voordeel dat eruit voortvloeit worden jaarlijks geïndexeerd. De indexeringscoëfficiënt voor 2020 is gekend.

Omvang van de mobiliteitsvergoeding en het belastbaar voordeel

Zowel de mobiliteitsvergoeding als het belastbaar voordeel worden berekend aan de hand van een formule.

De mobiliteitsvergoeding berekenen we als volgt: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen (of de bedrijfswagen waarvoor men in aanmerking komt) x 20 % x 6/7. Neemt de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste, dan bedraagt het percentage 24%. Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen, dan daalt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding met deze eigen bijdrage.

Om het belastbaar voordeel te berekenen gebruiken we de volgende formule: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen (of de bedrijfswagen waarvoor men in aanmerking komt) x 4 % x 6/7. Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen, dan daalt het bedrag van het belastbaar voordeel met deze eigen bijdrage.

Indexering

Op 1 januari van elk jaar wordt de cataloguswaarde die dient voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding en het belastbaar voordeel op eenzelfde wijze geïndexeerd. Werd de cataloguswaarde in 2019 geïndexeerd, dan wordt de indexeringscoëfficiënt voor 2020 toegepast op dit geïndexeerde bedrag.

Voor 2020 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 1,0202 (= 103,92 (afgevlakte mobiliteitsindex december 2019)/101,86 (afgevlakte mobiliteitsindex december 2018)).

Mobiliteitsvergoedingen die voor het eerst in 2020 worden toegekend, zullen pas vanaf 1 januari 2021 worden geïndexeerd.