Mobiliteitsbudget wordt mobiliteitsvergoeding … Tijd voor een update

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De kogel is door de kerk. De ministerraad keurde een ontwerptekst goed waardoor een werknemer zijn bedrijfswagen kan inruilen tegen een mobiliteitsvergoeding. U hoort het goed, het mobiliteitsbudget heet nu mobiliteitsvergoeding.
De fiscale behandeling verandert sterk.

Die wijziging lichten we hieronder toe.

De voorwaarden waaronder de omvorming mogelijk wordt, de berekeningswijze van de mobiliteitsvergoeding en de sociale behandeling ervan die in een eerdere infoflash werden toegelicht, blijven grotendeels behouden.

Fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding

De fiscale behandeling zal enkel afhankelijk zijn van de cataloguswaarde van de huidige bedrijfswagen. Het belastbare gedeelte van het mobiliteitsvergoeding wordt, op basis van de ontwerptekst, als volgt vastgelegd: cataloguswaarde x 6/7 x 4 %. Ze wordt dus niet langer bepaald in functie van de cataloguswaarde, de gebruikte brandstof en het CO2-uitstootgehalte van de bedrijfswagen die wordt omgezet in de mobiliteitsvergoeding.

In vergelijking met eerdere ontwerpteksten daalt het belastbare gedeelte van de mobiliteitsvergoeding dus gevoelig. Een eenvoudig voorbeeld maakt dat al snel duidelijk.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een Volkswagen Golf (diesel - inschrijvingsdatum DIV: 01/01/2017) met een cataloguswaarde van 28.512,00 EUR en een CO2-uitstootgehalte van 102 g/km. De werkgever stelt ook een tankkaart ter beschikking. Het belastbare voordeel van de bedrijfswagen bedraagt 1.711,00 EUR (inkomstenjaar 2017). De bedrijfsvoorheffing bedraagt op jaarbasis 915,39 EUR (bij een bedrijfsvoorheffing van 53,50 %).

Indien de werknemer zijn bedrijfswagen met tankkaart inruilt ontvangt hij hiervoor een mobiliteitsvergoeding van 5.865,32 EUR op jaarbasis (= 28.512,00 EUR x 6/7 x 20 % verhoogd met 20 %). Het belastbare gedeelte van de mobiliteitsvergoeding bedraagt 977,55 EUR (= 28.512 EUR x 6/7 x 4 %). De rest van de mobiliteitsvergoeding (4.887,77 EUR) wordt vrijgesteld van belastingen. De bedrijfsvoorheffing bedraagt op jaarbasis 522,99 EUR (bij een bedrijfsvoorheffing van 53,50 %).

Verdere stappen

Het voorontwerp van wettekst werd in eerste lezing goedgekeurd in de Ministerraad en wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. De tekst kan nog wijzigingen ondergaan. Bovenstaande informatie wordt dan ook onder voorbehoud meegedeeld. Partena volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert u van zodra de maatregel concreter wordt.

Bronnen: Persbericht van de Ministerraad van 29 september 2017.

Auteur: Peggy Criel

23/10/2017