Ministerraad verlengt overgangsmaatregel SWT tot 31 december 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De federale regering verstrengt vanaf 1 januari 2015 de regels om te kunnen genieten van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – voorheen brugpensioen). In het regeerakkoord werd een overgangsmaatregel opgenomen voor de werknemers die uiterlijk op 31 oktober in opzeg worden geplaatst. De ministerraad heeft echter beslist om de overgangsperiode te verlengen tot 31 december 2014.

Wat wijzigt er op 1 januari 2015 op basis van het regeerakkoord?

Er is een verhoging van de leeftijd om te kunnen genieten van het SWT voor de volgende stelsels:

het SWT op basis van cao nr. 17 en nieuwe algemene cao’s: de leeftijd verhoogt van 60 jaar naar 62 jaar;

het SWT op 56 jaar voor zware beroepen (met 33 jaar beroepsverleden) en het SWT op 56 jaar met een lange loopbaan (40 jaar beroepsverleden): verhoging van de leeftijd naar 58 jaar.

 Meer informatie over de wijzigingen die zijn opgenomen in het regeerakkoord vindt u in de infoflash van 21 oktober.

Overgangsmaatregel in het regeerakkoord

Werknemers die nog wil genieten van de huidige (meer voordelige) voorwaarden zouden volgens het regeerakkoord uiterlijk op 31 oktober 2014 in opzeg moeten geplaatst zijn.

Minister van Werk Kris Peeters achtte de overgangsmaatregel echter niet haalbaar en besloot om een verlenging van de overgangsmaatregel tot 31 december 2014 voor te stellen op de ministerraad. Dit voorstel werd volgens verschillende persartikelen aanvaard door de ministerraad. Door deze aanpassing wordt voorkomen dat werkgevers massaal en overhaast werknemers ontslaan opdat ze onder de huidige (meer voordelige) voorwaarden van het SWT zouden kunnen genieten.

Kliksysteem

Het zogenaamde ‘kliksysteem’ zou ook verder kunnen worden toegepast. Dit houdt in dat wie op een bepaald ogenblik voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, zijn recht op het SWT kan ‘bevriezen’ om het later uit te oefenen.

Bronnen: diverse persartikelen.

Auteur: Peggy Criel

28/10/2014