Ministerraad keurt eenheidsstatuut goed!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Afgelopen vrijdag 27 september keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed over het eenheidsstatuut.

Ter herinnering, 5 juli jl. hadden de sociale partners een akkoord bereikt over een compromisvoorstel dat de minister van Werk, Monica De Coninck, uitwerkte. Daarin wordt met name vanaf 1 januari 2014 het einde voorzien van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag.

Dat compromis is dus omgezet in een wettekst, die de ministerraad heeft goedgekeurd. Die wettekst moet nu voorgelegd worden aan de Raad van State, voor hij bij het parlement kan worden ingediend.

In volgende Infoflashes gaan we dieper in op de inhoud van dit wetsontwerp.

Bron: ministerraad van 27 september 2013, http://www.presscenter.org.

Auteur: Catherine Legardien

30/09/2013