Met de fiets naar het werk: een oplossing voor het fileleed? Wat zijn de voordelen voor werkgever en werknemer?

Auteur: Elisa Soares Almeida
Datum:

Met de auto naar het werk gaan is misschien praktisch, maar zorgt ook voor onnodige stress, fileleed, frustratie en tijdverlies. Dus waarom niet kiezen voor een sportieve, gezonde en ecologische oplossing, zoals de fiets?

Op dit moment bestaan er verschillende maatregelen waarbij zowel de werkgever als de werknemer worden gestimuleerd om de fiets te nemen. Onze expert, Elisa Soares Almeida, gaat in op al uw vragen. Wat zijn de mogelijkheden voor de werknemer en voor de werkgever? Hoe zit het met de sociale bijdragen? Hoe zit het met de belastingen?

Is een ‘fietsvergoeding’ verplicht wanneer de werknemer dit vervoermiddel gebruikt om naar het werk te komen?

Om fietsende werknemers een financieel duwtje in de rug te geven, kan de werkgever ervoor kiezen hen een fietsvergoeding toe te kennen. Dit is niet verplicht, tenzij het voorzien is in een sectorale cao, in een ondernemings-cao, in het arbeidsreglement of een intern gebruik in de onderneming.

Een fietsvergoeding is niet alleen fiscaal interessant. Ook op het vlak van de sociaal zekerheidsvlak kan dit interessant zijn voor de werkgever. Op de fietsvergoeding moeten namelijk geen RSZ-bijdragen betaald worden, voor zover ze maximum 0,23 euro/km (bedrag voor 2017) bedraagt. Bovendien is ze vrijgesteld van belastingen voor zover ze maximum € 0,23/ km bedraagt. Het aantal vergoede kilometers moet overeenstemmen met de werkelijk met de fiets afgelegde afstand.

Als de werkgever ervoor kiest meer dan dit grensbedrag toe te kennen, zijn op het gedeelte dat het maximumbedrag van € 0,23/km overschrijdt, wel sociale bijdragen en belastingen verschuldigd. Bovendien is deze fietsvergoeding volledig aftrekbaar in hoofde van de werkgever, maar alleen op voorwaarde dat de tussenkomst vermeld wordt op de fiscale fiche van de werknemer.

Mag dit ook voor de elektrische fiets? Doet het type fiets ertoe?

De werknemer kan bovenstaande vrijstellingen genieten als hij een elektrische fiets gebruikt. De fiscus legt wel volgende voorwaarden op:

-          er moet sprake zijn van trapondersteuning, dit betekent dat de bestuurder zelf moet meetrappen om vooruit te komen, waarbij de elektrische motor extra kracht oplevert en dat de motor ook stilvalt wanneer de bestuurder niet trapt;

-          er is slechts ondersteuning van de motor tot een snelheid van 25 km/u;

-          het vermogen van de motor bedraagt maximaal 250 watt.

Let op! De zogenaamde ‘speed pedelecs’ zijn licht gemotoriseerde tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 km/uur. Op dit moment worden deze snelle elektrische fietsen volgens de Belgische wegcode niet beschouwd als een gewone fiets. De laatste maanden werden er echter verschillende wetsvoorstellen ingediend, die voorzien dat ook deze speed pedelecs onder de definitie fiets zouden vallen, zodat ook de gebruikers hiervan, van een fietsvergoeding zouden kunnen genieten 

Ook aan werknemers die naar het werk gaan met een koersfiets, een mountainbike, een “villo” fiets, een vouwfiets of zelfs met twee werknemers op een tandem naar het werk komen, kan een fietsvergoeding worden toegekend waarvoor geen belastingen of sociale zekerheid zijn verschuldigd.

Kan de fietsvergoeding gecombineerd worden met het openbaar vervoer?

Sommige werknemers kiezen ervoor om voor eenzelfde woon-werktraject een gedeelte met het openbaar vervoer af te leggen en een gedeelte met de fiets. In dat geval is het mogelijk een fietsvergoeding toe te kennen voor de werkelijk afgelegde kilometers met de fiets, naast de tegemoetkoming die de werknemer ontvangt voor het abonnement van het openbaar vervoer.

Er bestaan nog een hele reeks andere maatregelen voor de werkgevers en werknemers rond het gebruik van de fiets om naar het werk te gaan. Het is de moeite waard om als bedrijf de opties hiervan te overlopen, want welke werkgever houdt niet van een sportieve, ecologische en gezonde werknemer?

Auteur: Elisa Soares Almeida

08/03/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.