Manifestatie van de vakbondsorganisaties op 7 oktober a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Als reactie op de maatregelen van de regering organiseren het ABVV, het ACV en het ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront een manifestatie op 7 oktober a.s.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan de actie.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de manifestatie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op woensdag 7 oktober a.s. door hun deelname aan de manifestatie.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

02/10/2015