Manifestatie van de vakbondsorganisaties op 4 april a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op vrijdag 4 april 2014 organiseren het ABVV, het ACV en het ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront een manifestatie tegen het Europese besparingsbeleid.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan de actie.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de manifestatie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op vrijdag 4 april a.s. door hun deelname aan de manifestatie.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

31/03/2014