Manifestatie van de vakbondsorganisaties op 21 februari a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op donderdag 21 februari 2013 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB een manifestatie in Brussel.

De vakbondsorganisaties verzamelen om 10.30 uur met hun militanten aan het Noordstation.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan de manifestatie.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de manifestatie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op donderdag 21 februari a.s. door hun deelname aan de manifestatie.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

13/02/2013